Czcionka:
Kontrast:
Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii
data dodania: 21.08.2020
Organizacje pozarządowe ze wsparciem w czasie pandemii

Tarcza antykryzysowa to szereg narzędzi wspierających przedsiębiorców, pracowników, a także organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. Dzięki tej pomocy mogą one wyjść obronną ręką z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa i chronić miejsca pracy.

Ostatnie miesiące walki z pandemią to trudny czas dla wszystkich – również podmiotów ekonomii społecznej. W związku z czasowym zamrożeniem gospodarki i obostrzeniami wiele z nich borykało się z problemami z utrzymaniem płynności finansowej czy wypłatą wynagrodzeń.

Warto podkreślić, że w działalności podmiotów ekonomii społecznej nie chodzi o zysk sam w sobie, a o drugiego człowieka. To działanie na rzecz społeczeństwa poprzez zatrudnianie i integrację osób niepełnosprawnych, bezdomnych, seniorów, czyli osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Należą do nich m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy warsztaty terapii zajęciowej.

Wsparcie w czasie pandemii

Podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć na wsparcie w ramach instrumentów tarczy antykryzysowej. Dzięki temu chronione są tak ważne i cenne miejsca pracy, które stanowią nierzadko ratunek i szansę na wyjście na prostą dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

I tak w przypadku spadku dochodów z działalności statutowej o co najmniej 30 proc. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy.

Do tej pory wsparcie w ramach tego instrumentu otrzymało ok. 16,3 tys. osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych. Łączna kwota wsparcia udzielonego NGO-som wynosi obecnie ponad 70 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez platformę Praca.gov.pl lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy.

Uwaga, z podobnych instrumentów mogą korzystać nie tylko organizacje pozarządowe, ale także pozostałe podmioty ekonomii społecznej. Jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, mogą  wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj