Czcionka:
Kontrast:
Wizja, misja i strategia
data dodania: 24.08.2020
Wizja, misja i strategia

Planowanie strategiczne w wielu organizacjach pozarządowych nie zajmuje priorytetowego miejsca. Wydaje im się, że czas lepiej przeznaczyć na pozyskiwanie środków, pisanie projektów, czyli krótkofalowe wyzwania. Warto wszelako pamiętać, że wiele aspektów działalności jest niezależnych od samej organizacji i wpływu jej zespołu. Ciągle następują zmiany w prawodawstwie unijnym i polskim. Trudno jest je monitorować, a jeszcze trudniej wdrażać te, które pomogą stowarzyszeniu czy fundacji sprawniej funkcjonować.

Dodatkowo następują permanentne zmiany w samej organizacji, nie tyle kadrowe czy lokalowe, co raczej ciągłe dostosowywanie działań/usług do potrzeb odbiorców i rynku. A jednak – a może właśnie dlatego – planowanie długofalowe powinno być ważnym i jednocześnie stałym elementem działalności. Coraz częściej przekonują się o tym kolejne organizacje.

Planowanie strategiczne (długoterminowe) jest zorganizowanym procesem ukierunkowanym na osiąganie celów organizacji w perspektywie kilku lat (najczęściej 2 lub 5). Pozwala na hierarchizację zadań i ich koordynację poprzez spisany dokument – plan. Efektem planowania strategicznego jest wizja, misja i strategia rozwoju organizacji. Poświęcenie czasu na planowanie długoterminowe pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów: czasu, materiałów, kontaktów a nade wszystko potencjału zespołu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj