Czcionka:
Kontrast:
Asystent do zadań codziennych. Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków
data dodania: 25.08.2020
Asystent do zadań codziennych. Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków

Asystent osobisty pomaga przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym – mówią osoby niepełnosprawne. W tegorocznym programie „Asystent osobistego osoby z niepełnosprawnościami” organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe do 31 sierpnia. Budżet programu to 80 mln zł.

Wsparcie asystentów funkcjonuje od 2019 roku. To był przełom w podniesieniu jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Obecnie, jeszcze do 31 sierpnia, organizacje pozarządowe mogą składać oferty konkursowe w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” w edycji 2020-2021. . W tym roku na realizację programu przeznaczono 80 mln zł. Taki sam budżet zaplanowany jest na 2021 roku. Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Dzięki pomocy asystenta osoby niepełnosprawne mogą podejmować aktywność społeczną. Asystent pomaga osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności tj. pójście do sklepu, kina, na koncert, do urzędu, rodziny i znajomych. Adresatami programu są osoby niepełnoprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj