Czcionka:
Kontrast:
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
data dodania: 25.08.2020
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje projektu dokumentu rządowego, tj. programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”. Projekt dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce Projekty aktów prawnych powstających w KPRM oraz na stronie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (www.gov.pl/web/pozytek) w zakładce Konsultacje publiczne.

Ewentualne uwagi do projektu można zgłosić najpóźniej do 28 września 2020 r. na adres poczty elektronicznej Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl
oprac. ak