Czcionka:
Kontrast:
Wyniki I etapu konkursu na projekty sektorowe
data dodania: 26.08.2020
Wyniki I etapu konkursu na projekty sektorowe

Spośród 388 wniosków wstępnych, poddanych ocenie merytorycznej, do drugiego etapu zakwalifikowano 60 wniosków, które uzyskały ocenę minimum 13 punktów. Łączna kwota  wnioskowanych w ich ramach dotacji stanowi 154 % kwoty przeznaczonej na realizację projektów sektorowych.

277 wniosków uzyskało ocenę punktową niewystarczającą do zakwalifikowania się do etapu składania wniosków pełnych. 51 wniosków ocenionych zostało przez ekspertów jako niezgodne z celami Programu i założeniami obszaru “Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego”, w związku z czym nie podlegało dalszej ocenie.

Z powodu małej liczby wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, które dotyczyły dwóch typów działań: „Monitoring tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych” oraz „Rzecznictwo praw i interesów”, Operator rozważa uruchomienie odrębnego konkursu skierowanego wyłącznie na wsparcie sektorowych inicjatyw monitoringowych i rzeczniczych. Informacja na ten temat zostanie opublikowana w osobnym komunikacie.

Wnioski pełne można składać od czwartku 27 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00 do poniedziałku 26 października 2020 r. do godziny 12.00.

Wszystkich Wnioskodawców aplikujących w drugim etapie zachęcamy do skorzystania z merytorycznego wsparcia oferowanego przez Operatora Programu. Zaplanowaliśmy webinaria, specjalny warsztat oraz publikację dodatkowych materiałów edukacyjnych. O szczegółach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

Listę wniosków znajdziesz tutaj