Czcionka:
Kontrast:
SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej z siedzibą w Olsztynku
data dodania: 01.09.2020
SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej z siedzibą w Olsztynku

Misją Stowarzyszenia jest „Wzmacnianie potencjału jednostek poprzez nieformalną edukację i uczenie ustawiczne oraz partycypację w zrównoważonym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”. Ich metody zachęcają do aktywności, samodzielności i kreatywności. To nauka przez praktykę, działanie i doświadczanie.

Stowarzyszenie zostało założone w 2006 roku w Olsztynku z inicjatywy grupy młodych, chętnych do działania na rzecz innych ludzi. Członkowie SEN mają ponad 20-letnie doświadczenie działania w różnych organizacjach. Cele organizacji wynikają z obserwacji problemów, z jakim na co dzień mierzą się mieszkańcy terenów wiejskich i małych miejscowości. Działalność jest skierowana na pobudzanie aktywności społecznej i ekonomicznej, aktywizacji obywatelskiej, rozwijania umiejętności miękkich (przywódcze, komunikacyjne, kreatywnego myślenia, pisania projektów), rozwoju kompetencji społecznych, przedsiębiorczości społecznej oraz wolontariatu wśród mieszkańców małych społeczności lokalnych. SEN wspiera małe NGO w rozwoju i w pozyskiwaniu środków na działania, zajmuje się organizacją międzynarodowych wymian, szkoleń edukacyjnych dla pracowników młodzieżowych, nauczycieli, studentów, wolontariuszy. Dobrze rozwinięta sieć współpracy stowarzyszenia z ok. 20 partnerami z różnych krajów Europy wynika z Programu Erasmus+/Młodzież.

Działania stowarzyszenia są skierowane do młodzieży w wieku 13-25 lat, kobiet w wieku 20-60 lat zamieszkujących tereny wiejskie, które są wykluczone z życia społecznego oraz liderów organizacji wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy potrzebują wsparcia w swoich lokalnych działaniach, a także do pracowników młodzieżowych, wolontariuszy, studentów z Polski i innych krajów Europy. Działania są realizowane w ramach projektów skierowanych do poszczególnych grup społecznych (młodzież, kobiety, pracownicy młodzieżowi, wolontariusze).

Członkowie stowarzyszenia dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży organizowali fora lokalne dla NGO i instytucji publicznych dotyczące badania potrzeb młodzieży i tworzenia strategii mających na celu wyrównywanie szans mieszkańców terenów wiejskich i małych miejscowości.

Od stycznia do czerwca 2010 roku SEN realizował projekt „Nieformalna Akademia Młodych Liderów“, kierowany do 20 młodych osób w wieku 15-19 lat z gminy Olsztynek, którego celem było zwiększenie aktywności społecznej. Projekt otrzymał nagrodę II stopnia w ramach konkursu Ambasador EFS w województwie warmińsko-mazurskim i tytuł: „Dobra praktyka EFS na Warmii i Mazurach”.

Stowarzyszenie przeprowadziło analizę sytuacji wśród 200 kobiet, która wykazała, że kobiety ze wsi nie są zaradne. Na bazie jej wyników powstały projekty dla kobiet z terenów wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwszy z nich, „Kobieca Moc Liderska” dla 20 kobiet z gmin Barczewo, Olsztynek, Gietrzwałd, Nidzica, Szczytno, Kurzętnik odbył się
w 2016 roku.

W latach 2016-2017 organizacja odpowiadała za międzynarodowy w ramach programu Erasmus + "Obudź swój przedsiębiorczy potencjał", który odbył się w Polsce i Chorwacji. Wzięło w nim udział 48 uczestników – wolontariuszy i pracowników młodzieżowych z 10 państw europejskich. Celem projektu było zwiększenie umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej, kreatywności, ekonomii społecznej. W ramach działań zrealizowano14 inicjatyw lokalnych w 10 krajach dla lokalnych społeczności (dzieci, młodzież, seniorzy)
w miejscowościach, w których mieszkali uczestnicy. Projekt zajął I miejsce w XVII Konkursie Rady Organizacji Pozarządowych Warmii i Mazur „Godni naśladowania" w dziedzinie najciekawszej inicjatywy międzynarodowej w 2017 roku.

W roku 2018 dzięki FIO organizacja stowarzyszenie zrealizowało projekt „Odkryj w sobie liderską Moc!". Wzięło w nim udział 20 kobiet w wieku 27-60 lat z 6 gmin z pięciu powiatów, w województwie warmińsko-mazurskim (Olsztynek, Rybno, Wielbark, Szczytno, Nidzica, Kurzętnik). We wniosku założono, że powstanie jedno stowarzyszenie, a finalnie aż trzy uczestniczki założyły własne stowarzyszenia, jedna została sołtysem wsi, cztery uczestniczki, zaplanowały otwarcie własnych przedsiębiorstw społecznych i firm (cukiernictwo, rękodzieło, krawiectwo, gastronomia).

Kobiety zostały objęte wsparciem doradczym OWES w Nidzicy i skorzystały z dotacji na tworzenie miejsc pracy. W trakcie projektu powstał dwu odcinkowy film który ukazał się w telewizji regionalnej TVP 3 Olsztyn, dzięki czemu nasze działania zostały szeroko promowane i dotarły do bardzo dużej ilości osób. Kobiety opowiadają w nim o swojej drodze do bycia liderką czy przedsiębiorcą. Zapowiedź programu DZIAŁAJ z czerwca 2019 roku w TVP 3 Olsztyn można obejrzeć na YouTube. Od marca 2020 powstały kolejne dwa odcinki i będą następne!

Wspólnie z Marią Olszewską, doświadczoną fundraiserką stawiamy pierwsze kroki w fundraisingu. Chcemy stać się samodzielni i niezależni od grantów. Zależy nam na realizacji zadań dla kolejnych grup kobiet z terenów wiejskich z naszego województwa.

Dofinansowanie na realizację projektów stowarzyszenie otrzymało w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,  Fundacji Wspomagania Wsi i Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt na regranting tematyczny: „Akademia Lokalnej Energii Kobiet-program mikrodotacji i inicjatyw lokalnych na terenie pięciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego” był uzupełnieniem działań i potrzeb zauważalnych w  lokalnych środowiskach w powiatach: nidzicki, szczycieński, działdowski, nowomiejski, olsztyński.

Projekt był częścią planu działań strategicznych, który miał na celu wspieranie aktywności społecznej kobiet. Skorzystało na nim min. 12 inicjatyw lokalnych grup nieformalnych i grup samopomocowych założonych przez kobiety wykazujące się liderskim potencjałem  oraz  min. 13 młodych organizacji założonych przez kobiety w wieku od 20 do 60 lat. W ramach projektu SEN przekazał 25 mikrodotacji po 5 tysięcy złotych o łącznej kwocie 125.000 zł. Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu FIO na lata 2014-2020.

SEN wspiera działania podejmowane przez kobiety, bo to właśnie one najlepiej wiedzą, jakie potrzeby i jakie problemy mają mieszkanki ich lokalnych środowisk, znają ich sytuacje rodzinne i zawodowe oraz wiedzą, jak stworzyć projekty, które będą wspierać aktywność
i rozwój kobiet jako lokalnych liderek. Wizją stowarzyszenia jest, by jego działania przyczyniały się do stworzenia środowiska, w którym jednostki i grupy społeczne mają równe możliwości w kreowaniu dobrobytu społecznego.

Kobiety chętne do współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej mogą skontaktować się z jego przedstawicielami poprzez stronę internetową stowarzyszenia.

Joanna Rybacka-Barisic