Czcionka:
Kontrast:
Impuls od ESWIP-u
data dodania: 23.12.2019
Impuls od ESWIP-u

Od dawna chodziło nam po głowie uruchomienie lokalnego źródła finansowania inicjatyw społecznych. Takiego bliskiego, rozumiejącego potrzeby, nieskomplikowanego i… niewysychającego. Wiemy z doświadczenia, że czasami wystarczy nieduża kwota, aby grupa zaangażowanych mieszkańców – czy to skupionych w stowarzyszeniu czy działających spontanicznie – zdecydowała np. oczyścić skwer upiększając ulicę i osiedle, pomalować pokój niepełnosprawnego sąsiada czy zorganizować festyn dla dzieci z sąsiedztwa. Ale do upiększenia skweru potrzeba sadzonek, a to kosztuje, trzeba kupić farbę, a to kosztuje, dzieciakom trzeba usmażyć kiełbaski…

Chętnie poświęcamy czas na działalność społeczną, gorzej z przekazywaniem na nią pieniędzy, bo ciągle jesteśmy na dorobku. Ale jeżeli możemy w przyjaznym miejscu otrzymać kilkaset złotych na zakup sadzonek, farby czy kiełbasek, to czemu nie!? Działamy!
I tym ma być Fundusz Grantowy uruchomiony przez Stowarzyszenie ESWIP. (Grant to nazwa dotacji, wsparcia finansowego). Przekonaliśmy się, że czasami wystarczy nieduża kwota, aby dać impuls do działania. Zamierzamy ten finansowy impuls systematycznie dawać.

Fundusz założyliśmy na dwudziestolecie Stowarzyszenia. Wtedy pozbieraliśmy pieniądze wśród naszych przyjaciół i partnerów biznesowych i sfinansowaliśmy pierwsze inicjatywy na skromną kwotę 3000 zł. W tym roku przekazaliśmy ośmiu organizacjom na ich inicjatywy ponad 30.000 zł w ramach projektu FIO. A co dalej? ESWIP jest od niedawna organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że m.in. możemy pozyskiwać 1 % od podatników. Postanowiliśmy, że przez najbliższe 3 lata wszystkie pieniądze z 1 % przekażemy na działalność społeczną elblążan! Ruszamy z kampanią informacyjną, aby przekonywać elblążan i naszych przyjaciół – zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie wpłacają 1 %, aby przekazywali go na ten fundusz. Będziemy również prosić naszych przyjaciół i partnerów biznesowych o wpłaty darowizn finansowych na ten cel.
Co roku będziemy ogłaszać konkurs grantowy z tych środków i co roku wszystkie pieniądze z 1 % wrócą do elblążan na ich działalność społeczną. Powołamy niezależną Komisję, która będzie decydowała o podziale pieniędzy na inicjatywy organizacji społecznych czy grup mieszkańców.
Mamy nadzieję, że na nasze dwudziestopięciolecie (grudzień 2020) rozstrzygniemy pierwszy konkurs grantowy z Funduszu Grantowego ESWIP zasilonego przez Wasz 1 %!

 

Arkadiusz Jachimowicz
Prezes Stowarzyszenia ESWIP