Czcionka:
Kontrast:
Konkurs o tytuł „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego”
data dodania: 13.09.2020
Konkurs o tytuł „Najaktywniejszego Wolontariusza Powiatu Iławskiego”

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających działalność wolontarystyczną.

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 września 2020 r.

Do konkursu może zostać zgłoszona osoba, która:

  1. a) działa wolontarystycznie w organizacji/ instytucji zgłaszającej,
  2. b) udziela się na terenie powiatu iławskiego,
  3. c) konsekwentnie – często/ systematycznie pomaga potrzebującym,
  4. d) podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności i środowiska,
  5. e) świadczy nieodpłatną pomoc na rzecz innych osób i organizacji, wspierania inicjatyw lokalnych, na rzecz rozwoju powiatu iławskiego,
  6. f) wyróżnia się innymi pozytywnymi cechami, zasługującymi na uznanie w jej działalności wolontarystycznej.

 

Organizatorem konkursu jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn.: „Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, współfinansowanego ze środków Powiatu Iławskiego.

Do pobrania:

  1. Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/10evoAWY9_KU34InPBaZSBegrFUIgCnoU/view?usp=sharing
  2. Formularz:
    https://drive.google.com/file/d/14UeGt8yYKKtvje7jeUQ2SEACLMtAfkx9/view?usp=sharing