Czcionka:
Kontrast:
PWSZ otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych
data dodania: 18.09.2020
PWSZ otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne w szkołach i uczelniach potrzebują więcej uwagi i pomocy przy załatwieniu niektórych spraw. Na mocy zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, z dnia 7 marca 2018r. powołano Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

Do obowiązków pełnomocnika należy rozpoznawanie problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych oraz pomoc w ich rozwiązaniu. Zadaniem osoby wykonującej tę funkcję jest również stwarzanie studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, reprezentowanie interesów uczniów niepełnosprawnych, opiniowanie wniosków, dotyczących przyznania asystenta, czy tłumacza i ich obsługa formalna, planowanie zakupów wspierających studentów niepełnosprawnych w pełnym dostępie do oferty kształcenia, podejmowanie, we współpracy z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą, inicjatyw mających na celu promocję PWSZ w Elblągu jako uczelni przyjaznej studentom niepełnosprawnym, pomoc instytutom i innym jednostkom PWSZ w Elblągu we wprowadzaniu rozwiązań dostosowujących Uczelnię do potrzeb studentów niepełnosprawnych, udzielanie pomocy nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni, współpraca z władzami uczelni w celu doskonalenia oferty dla studentów niepełnosprawnych.

Osobą, która pełni tę funkcję w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, jest mgr Henryka Szumna, która oprócz tej funkcji, jest również prezesem Klubu Uczelnianego AZS w Elblągu, oraz prowadzi wychowanie fizyczne i zajęcia kompensacyjno-korekcyjne.

Stałe konsultacje z pełnomocnikiem odbywają się w czwartki od godziny 11.00 do 12.30, w budynku PWSZ przy Alei Grunwaldzkiej 137, w pokoju numer 128. Można również kontaktować się telefonicznie:+48 55 629 06 59, kom. +48 691 690 668 lub email: h.szumna@pwsz.elblag.pl

Nikola Przybysz

Fot. Pixabay