Czcionka:
Kontrast:
Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw
data dodania: 22.09.2020
Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Już 30 września 2020 r. Warmińsko- Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

O grant mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający siedzibę/oddział/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzący działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, oraz odprowadzający swój podatek dochodowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania w formie grantu stanowi  iloczyn kwoty 7845,11 zł x 3 (maksymalny okres za jaki można uzyskać wsparcie) x zatrudnienie w firmie na dzień składania wniosku o grant w przeliczeniu na pełne etaty

Uzyskane wsparcie przeznaczyć można na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Nabór wniosków rusza 30 września 2020 o godz. 8:00. Wnioski należy składać w formie elektronicznej z wykorzystaniem generatora wniosków dostępnego pod linkiem https://granty.wmarr.olsztyn.pl. Wypełnienie wniosku w Generatorze Wniosków o grant będzie możliwe w momencie uruchomienia naboru. Nie ma możliwości uprzedniego wypełniania wniosku.

Szczegółowe informacje o naborze zostały umieszczone na stronie www.wmarr.olsztyn.pl w zakładce RPO WIM 2014-2020/Granty-kapitał obrotowy.

Anna Bukowska