Czcionka:
Kontrast:
Wzmocnienie kapitału społecznego – przyjmowanie opinii
data dodania: 23.09.2020
Wzmocnienie kapitału społecznego – przyjmowanie opinii

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Celem ogólnym współpracy z organizacjami pozarządowymi jest wzmocnienie kapitału społecznego w województwie warmińsko-mazurskim przejawiającego się coraz większym współdziałaniem różnych podmiotów: społecznych, publicznych i prywatnych w realizacji zadań publicznych.

Zadania oraz formy współpracy i wskaźniki realizacji celów zostały zawarte w trzech obszarach współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z modelem współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj