Czcionka:
Kontrast:
Inkubator pomysłów
data dodania: 28.09.2020
Inkubator pomysłów

Ruszył nabór do Inkubatora Pomysłów - projektu, mającego na celu wspieranie rozwoju oddolnie tworzonych innowacji społecznych, skierowanych do osób doświadczających wykluczenia (ze względu na niepełnosprawność, chorobę, wiek, pochodzenie, orientację seksualną itd.), ich opiekunów oraz aktywistów i organizacji zajmujących się włączaniem społecznym. Prowadzą go Fundacja Stocznia i Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Wykluczenie ze społeczności, spowodowane jest różnymi powodami, co zrobić aby pomóc osobom wykluczonym odnaleźć się w środowisku? Każdy kto ma pomysł na skuteczne rozwiązanie tej kwestii, teraz może zgłosić go do Inkubatora pomysłów.

- Każdy pomysł, który może poprawić życie drugiego człowieka, jest na wagę złota. W Inkubatorze pomysłów chcemy wesprzeć rozwiązania sprawiające, że osoby, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych, będą mogły w sposób godny funkcjonować w swojej najbliższej społeczności i szerzej: w społeczeństwie - mówi Maria Lewandowska-Woźniak, koordynatorka Inkubatora pomysłów. - Czego potrzeba, aby zgłosić pomysł? Motywacji, trochę odwagi i empatii, aby móc dobrze określić potrzeby grupy, dla której projektujemy rozwiązanie - wymienia.

Osoby, które przedstawią najlepsze, najskuteczniejsze pomysły i rozwiązania otrzymają wsparcie merytoryczne w ich dopracowaniu oraz grant (ok. 40 000 złotych) na przetestowanie ich działania.

Każdy może się sprawdzić, nabór trwa do 26.10.2020r. Pomysły można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie inkubatorpomyslow.org.pl, na której znajdują się najważniejsze informacje o projekcie. Można również skontaktować się telefonicznie.

Fundacja Stocznia, innowacje@stocznia.org.pl, (22) 378 39 73,

Laboratorium Innowacji Społecznych, innowacje@lis.gdynia.pl, (58) 727 39 16.