Czcionka:
Kontrast:
Anulowanie naboru wniosków o granty na kapitał obrotowy
data dodania: 06.10.2020
Anulowanie naboru wniosków o granty na kapitał obrotowy

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na podstawie § 12 ust.4 pkt.1 Regulaminu naboru w ramach wezwania do składania wniosków o granty na Kapitał obrotowy RPO WiM na lata 2014-2020, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” podjął decyzję o anulowaniu naboru wniosków.

Informacja o nowym naborze ukaże się w najbliższym czasie.

źródło: www.wmarr.olsztyn.pl