Czcionka:
Kontrast:
„Pokonać bezdomność”. Ostatni dzień składania wniosków
data dodania: 14.10.2020
„Pokonać bezdomność”. Ostatni dzień składania wniosków

To ostatni dzwonek na złożenie oferty w konkursie „Pokonać Bezdomność. Program Pomocy Osobom Bezdomnym.” Wnioski można składać do 14 października 2020 r.

Na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością przeznaczona została kwota 5 milionów złotych. Dofinansowane mogą dostać projekty zapobiegające bezdomności poprzez działania profilaktyczne oraz działania aktywizujące skierowane do osób bezdomnych.

Mowa m.in. o inicjatywach zapewniających dostęp do usług społecznych, pracy socjalnej, aktywizacji, pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej, a także pomoc w działaniach punktów pomocy doraźnej takich jak noclegownie czy jadłodajnie.

Projekty mogą zostać dofinansowane kwotą od 50 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych w przypadku działań profilaktycznych i aż do 150 tys. złotych w projektach działań aktywizujących. Ubiegający się o dotację muszą dysponować 10 proc. wkładem własnym.

Wnioski można składać do 14 października 2020 r. Wyniki konkursu poznamy do 6 listopada br. W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu poniesione w okresie od 9 listopada do końca bieżącego roku.

Więcej informacji znajdziesz tutaj