Czcionka:
Kontrast:
Tylko dla aktywnych seniorów z Warmii i Mazur
data dodania: 19.10.2020
Tylko dla aktywnych seniorów z Warmii i Mazur

Ideą konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej. Zgłoszenia do konkursu "Aktywny senior/seniorka na Warmii i Mazurach przyjmowane są do 30 października 2020 roku. 

Głównym kryterium ocen dokonywanych przez komisję konkursową są osiągnięcia kandydatów w obszarze działań na rzecz swojej społeczności w okresie ostatnich trzech lat (przed upływem terminu składania wniosków).

Opisy powinny zawierać działania na rzecz społeczności, w szczególności w zakresie aktywizowania swoich rówieśników.

Kandydatów mogą wskazać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne z otoczenia, znające dokonania. Kandydat może zgłosić się osobiście.

Zwycięzców poznamy podczas IV Wojewódzkiego Spotkania Rad Seniorów, które zaplanowano w listopadzie w Olsztynie.

Organizatorem inicjatywy jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, wspólnie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołaną przez marszałka województwa. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów” współfinansowanego z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania znajdzisz tutaj