Czcionka:
Kontrast:
4 błędy, które utrudniają realizację projektów w organizacji
data dodania: 20.10.2020
4 błędy, które utrudniają realizację projektów w organizacji

Wbrew pozorom, działalność w ramach organizacji pozarządowych nie różni się zbytnio od pracy w komercyjnej firmie. Mierzymy się z projektami o określonym budżecie, które należy wykonać w założonym terminie. Pułapki i przeszkody, z którymi się borykamy, również są zbliżone – jednak ich odmienna percepcja sprawia, że można popełnić błędy, których firmy nauczyły się unikać. Należą do nich…

Pospieszne i niedokładne planowanie

Krótki etap przygotowań do projektu przekłada się na niezorganizowaną pracę i konieczność improwizowania. Jest to w pewnym stopniu zrozumiałe, gdyż potrzeba rozpoczęcia działań może pojawić się nagle i wymagać natychmiastowej reakcji. W przypadku przedsięwzięć, które nie wymagają pośpiechu, warto jednak poświęcić więcej czasu na obmyślenie strategii, uwzględniając w niej ludzi, ich obowiązki, ramy czasowe, wolontariuszy, zewnętrznych partnerów czy dostawców, a nawet okna urlopowe, których zignorowanie może wykoleić sprawnie działający projekt.

Niekiedy niedostatki w planowaniu wynikają z przeznaczenia na projekt niewystarczających środków: braku pieniędzy czy osoby, która spięłaby całość w wyraźną wizję. Jest to problem z rodzaju tych, które nie zawsze można rozwiązać. W jego obliczu pojawia się jednak pytanie, czy przy braku odpowiednich środków warto w ogóle podejmować wyzwanie. Jeśli projekt wymaga dużych nakładów, należy mu je zapewnić – w przeciwnym razie założone cele nie zostaną osiągnięte.

Więcej informacji znajdziesz tutaj