Czcionka:
Kontrast:
Samorząd wspiera aktywizację społeczną
data dodania: 27.10.2020
Samorząd wspiera aktywizację społeczną

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów aktywizujących osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społęcznym.

Unijne środki – 5 mln zł, posłużą wsparciu przedsięwzięć wykorzystujących instrumenty aktywnej integracji o charakterze:
- społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
- zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy,
-  edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy,
- zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Wnioski można składać od 27 listopada do 18 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji znajdziesz tutaj