Czcionka:
Kontrast:
Wypełnij ankietę
data dodania: 28.10.2020
Wypełnij ankietę

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowane jest badanie, którego głównym celem jest identyfikacja potrzeb gmin miejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie realizacji projektów rewitalizacyjnych i weryfikacja możliwości ich finansowania ze środków zewnętrznych w latach 2021-2027. Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Rewitalizacja to ważny proces, który pozwala na kompleksową odnowę zdegradowanych obszarów gmin. Szerokie wsparcie dla rewitalizacji, w tym dostępne środki z funduszy unijnych, powinny zachęcać samorządy do podejmowania tego wyzwania i rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych czy funkcjonalnych tych części gmin, które najbardziej wymagają publicznej interwencji.

Rewitalizacja to trudny i złożony proces, który jednak rokuje pozytywne zmiany nie tylko dla mieszkańców obszarów zdegradowanych, ale też całych miast i gmin. Dobrze opracowany i zrealizowany proces rewitalizacji może stanowić silny impuls rozwojowy i przyczynić się do wszechstronnej poprawy jakości życia.

Dlatego tak ważna jest opinia społeczności lokalnej odnośnie projektów zrealizowanych i planowanych do realizacji. Ankietę możesz wypełnić tutaj