Czcionka:
Kontrast:
W dobie pandemii działamy jeszcze aktywniej 
data dodania: 10.11.2020
W dobie pandemii działamy jeszcze aktywniej 

Fundacja „Żółty Szalik” pomaga wszystkim, którzy potrzebują wsparcia. W dobie pandemii koronawirusa jeszcze aktywniej włączyła się w pomoc rodzinom, dzieciom, młodzieży, osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Fundacja „Żółty Szalik” działa od 2014 roku. Jej siedziba mieści się obok Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku. Przez ostatnie lata fundacja zrealizowała wiele projektów skierowanych do dzieci, młodzieży, osób starszych nie tylko z Fromborka, ale przede wszystkim terenów wiejskich. Pomaga mieszkańcom powiatu w tworzeniu m.in.: kół gospodyń wiejskich, forów sołtysów czy rad seniorów.

- W naszej codziennej pracy często spotykamy się z aktywnymi mieszkańcami. Obserwując zaangażowanie, wsłuchując się w głosy mieszkańców i zgłaszane potrzeby, doszliśmy do wniosku, iż istnieje potrzeba wsparcia w budowaniu trwałej aktywności – mówi Rafał Wróblewski z Fundacji „Żółty Szalik”. - Pomagamy w integracji, edukacji oraz pozyskaniu środków. Fundujemy stypendia, wspieramy kluby seniora, aktywną młodzież, pracujemy z rodzinami.

By ograniczyć wykluczenie społeczne
W tym roku fundacja realizuje trzy projekty, mające na celu rozwój lokalnej społeczności. Pierwszym z nich jest kolejna edycja „Klubu Integracji Społecznej”. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Frombork w wieku 15-64 lata. Jego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 20 osób, w tym 14 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.
- Każdemu uczestnikowi projektu wypracujemy Indywidualną Ścieżkę Reintegracji - mówi Rafał Wróblewski. – Następnie uczestnicy zostaną skierowani na kursy podnoszące kwalifikacje oraz staże zawodowe, po których mogliby otrzymać pracę, tak samo jak część uczestników poprzednich edycji. Dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na cykl warsztatów: motywacyjnych, kształcących kompetencje społeczne i interpersonalne oraz przedsiębiorczość, a także wsparcie psychologa, trenera pracy, animatora oraz doradztwo zawodowe.

Projekt poprawi sytuację rodzinną
Kolejnym projektem jest trzecia edycja „Rozwoju wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”.
- Celem powyższego projektu jest poprawa sytuacji rodzinnej i podniesienie umiejętności funkcjonowania w rodzinie 96 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin Braniewo i Frombork – dodaje Wróblewski. - Każdy z uczestników zostanie poddany diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na podstawie tej diagnozy dla każdego uczestnika zostanie przygotowana indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w projekcie.
Uczestnicy w ramach projektu uzyskają także poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne), wsparcie asystenta pomocy rodzinie, cykle edukacyjne (szkoła dla rodziców, gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena) oraz usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.

Pomagają osobom starszym
Fundacja nie zapomniała także o seniorach, dlatego realizuje skierowany do nich projekt pn. „Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin – edycja II”. Odbiorcami projektu są 42 osoby, w tym osoby powyżej 60 roku życia i ich rodziny, zagrożone ryzykiem ubóstwa oraz wykluczeniem.
- Uczestnicy podobnie jak we wcześniejszych projektach zostaną poddani diagnozie potrzeb, na podstawie, której zostanie dopasowana im najlepsza forma pomocy – opowiada Rafał Wróblewski. -  Wspomniane wsparcie obejmuje m.in.: poradnictwo specjalistyczne (prawne, mediacyjne, z tematyki: profilaktyki zdrowia, rodzinnej, zdrowego żywienia, gospodarowania budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb), wsparcie psychologa, cykle edukacyjne (gospodarowanie budżetem domowym, żywienie, higiena), usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcie w radzeniu sobie w gospodarstwie domowym.

Reagują na potrzeby społeczne
Jednak działalność fundacji nie skupia się tylko na realizacji cyklicznych projektów. Kadra ośrodka reaguje na potrzeby lokalnej społeczności i gdy zachodzi taka konieczność, organizuje doraźne akcje pomocowe. Gdy wybuchła pandemia koronawirusa fundacja zorganizowała akcję pn. „Posiłek dla Seniora”. Dzięki niej do 40 najbardziej potrzebujących mieszkańców docierali wolontariusze z darmowymi posiłkami. Dodatkowo, gdy szkoły zostały zamknięte, a dzieci musiały zacząć korzystać ze zdalnych form nauczania, „Żółty Szalik” zorganizował akcję „Tablet dla zdalniaka”. Celem akcji jest zbieranie tabletów lub innych urządzeń (laptopów, komputerów stacjonarnych, telefonów komórkowych itp.) po to, by udostępnić je uczniom z najuboższych rodzin.
- Wiele rodzin nie posiada, bądź posiada ograniczone ilości urządzeń, które spełniają wymogi sprzętowe do tego rodzaju edukacji. Szczególnie trudna sytuacja jest w rodzinach wielodzietnych, gdzie jednoczesny dostęp w jednym czasie należy zapewnić kilku osobom na raz. Brak możliwości wzięcia udziału w lekcjach na bieżąco powoduje u dzieci zaległości, które mogą być trudne do nadrobienia w przyszłości.
„Żółty Szalik” zaangażował się także w produkcję maseczek ochronnych oraz przyłbic, które  trafiły do najbardziej narażonych na zarażenie koronawirusem. Dodatkowo dostarczył płyny do dezynfekcji i materiały do szycia maseczek wielu zaprzyjaźnionym ośrodkom.
Na co dzień fundacja prowadzi ośrodek noclegowy, a także świadczy usługi cateringowe.

Siedem osób dostało pracę
- Dzięki uzyskanej dotacji z ESWIP mogliśmy zatrudnić 7 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia. To dzięki tym osobom do naszych seniorów w czasie pandemii trafiał codziennie gorący posiłek – dodaje Wróblewski. – Dodatkowo od 1 września otrzymaliśmy statut Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Żółty Szalik” we Fromborku dla 27 osób. Naszym celem zwiększenie miejsc noclegowych do 40 osób. Każdy, kto korzysta z naszych usług wspiera i daje nadzieję naszym pracownikom na bezpieczną pracę i przyszłość. Są to osoby, które przez czas pandemii swoim wysiłkiem, zaangażowaniem i ciężka pracą wspierali naszych seniorów. Teraz to my czekamy na wsparcie.

 Więcej informacji na temat bieżącej działalności można uzyskać na stronie internetowej: http://zoltyszalik.org, facebooku: https://www.facebook.com/fundacjazoltyszalik oraz pod nr tel.: 517 517 408.

Aleksandra Jakimczuk