Czcionka:
Kontrast:
"Działaj lokalnie" i rozdawaj granty
data dodania: 17.11.2020
"Działaj lokalnie" i rozdawaj granty

Jeśli działasz w organizacji pozarządowej na wsi lub w małym mieście, potrafisz pozyskiwać środki na swoją działalność i chcesz wspierać członków lokalnej społeczności, zgłoś swoje stowarzyszenie/fundację do programu „Działaj Lokalnie” i otrzymuj 15 tys. zł rocznie na prowadzenie lokalnych konkursów grantowych. Wnioski można składać do 30 listopada 2020.

Celem programu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych. W ramach Programu oferowane jest wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania. Każda społeczność to inni ludzie, inne zasoby potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego „Działaj Lokalnie” wspiera przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze. Program stawia na aktywność obywatelską, w tym wolontariat, filantropię, liderstwo i partnerstwo.


Do konkursu na Afiliowane ODL mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, które spełniają poniższe kryteria:

  • mają siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców,
  • są gotowe, w oparciu o zasoby, doświadczenia i dokumenty programu „Działaj Lokalnie” z własnych środków przyznawać dotacje w lokalnych konkursach na inicjatywy obywatelskie na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają ODL już biorące udział w Programie),
  • mają doświadczenie w realizacji projektów społecznych i działają na rzecz rozwoju lokalnego, a ich misja jest zbieżna z celami i wartościami „Działaj Lokalnie”,
  • posiadają doświadczenie i odnoszą sukcesy w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł,
  • współpracują z wieloma partnerami lokalnymi,
  • chciałyby dołączyć do ogólnopolskiej sieci ODL i korzystać z jej zasobów, a także otrzymać dotację w wysokości do 15000 zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej programu „Działaj Lokalnie”.