Czcionka:
Kontrast:
V Ogólnopolskie Święto Rad Działalności Pożytku Publicznego
data dodania: 23.11.2020
V Ogólnopolskie Święto Rad Działalności Pożytku Publicznego

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli rdpp oraz wszystkich zainteresowanych na Konferencję z okazji V Ogólnopolskiego Święta RDPP. Spotkanie on-line odbędzie się już 27 listopada.

Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do dnia 26.11.2020 r. do godziny 12:00 na adres: konwentradpozytku@gmail.com.

Następnie 26.11.2020 roku uczestnicy otrzymają link za pomocą, którego będą mogli Państwo wejść na spotkanie.

 

Program wydarzenia:
10:30 - 10:45 Rejestracja uczestników
10:45 - 11:00 Powitanie uczestników i przedstawienie programu spotkania – Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP
11:00 - 11:15 Rola RDPP w dialogu na poziomie centralny, regionalnym i lokalnym – prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego
11:15 - 11:50 Dialog i współpraca w kontekście RDPP oraz plany Narodowego Instytutu Wolności na 2021 rok – Wojciech Kaczmarczyk Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności (dyskusja)
11:50 - 12:15 Współpraca „krajowej RDPP” z radami na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, gminnym – Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP/Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dyskusja)
12:15 - 12:45 Rada Dialogu Obywatelskiego – plany – Krzysztof Balon, Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego w Radzie Działalności Pożytku Publicznego (dyskusja)


Spotkania tematyczne:
13:00 - 13:45
I. RDPP wojewódzkie a ośrodki wsparcia i federacje - płaszczyzny współpracy – Zbigniew Wejcman, Prezes Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
II. Programy współpracy - tworzenie, konsultowanie, realizacja, ewaluacja – Agnieszka Otapowicz, Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Białystoku, Sieć SPLOT
III. Wsparcie pozafinansowe i lokalowe / bezkosztowe wykorzystywanie obiektów miejskich przy realizacji zadań publicznych – Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
IV. Rola wojewódzkich RDPP w programowaniu nowej perspektywy finansowej UE – dr Maciej Dawid Kunysz, Wiceprezes Stowarzyszenia EKOSKOP, Rada Działalności Pożytku Publicznego


14:00 - 14:45
V. Jakich potrzebujemy kompetencji jako RDPP, aby skutecznie kreować współpracę samorządu z organizacjami – Magdalena Pieczyńska, Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego
VI. RDPP a COVID - jak inicjować działania na rzecz organizacji pozarządowych dotkniętych przez pandemię – Justyna Ochędzan, Prezeska Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego
VII. Jak myśleć o projekcie z perspektywy rezultatu – Artur Gluziński - Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w obszarze pożytku publicznego. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".
VIII. Rola RDPP w procesie stanowienia prawa, w tym rzecznictwo interesów i lobbing z perspektywy NGO (obrona, popieranie, występowanie w imieniu NGO) –Przemysław Żak, Prawnik, szkoleniowiec, działacz