Czcionka:
Kontrast:
Wojewoda konsultuje program współpracy na 2021 rok
data dodania: 23.11.2020
Wojewoda konsultuje program współpracy na 2021 rok

Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie ukazał się projekt „Programu współpracy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.)”.

Konsultacje społeczne dokument trwają do 26 listopada. Organizacje pozarządowe chcące zgłosić swoje uwagi do programu, mogą to zrobić, przesyłając je na adres mailowy: akoros@uw.olsztyn.pl.

W przypadku pytań należy kontakt się z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego pod nr tel.: 89 523 26 86.

Link do projektu Programu współpracy na 2021 rok