Czcionka:
Kontrast:
Chcą wspierać rodziny zagrożone wykluczeniem
data dodania: 25.12.2020
Chcą wspierać rodziny zagrożone wykluczeniem

Wsparcie specjalistów, spotkania edukacyjne, warsztaty z trenerami, rodzinne wyjazdy integracyjne – to tylko niektóre z zajęć, które czekają na uczestników projektu pn. ,,Rozwój rodziny w powiecie braniewskim”. To szansa dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Braniewski Instytut Rozwoju, który od 2015 roku aktywnie wspiera lokalną społeczność, poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz realizację projektów wspierających osoby i rodziny zagrożone wykluczeniem.
- Na pomysł utworzenia Instytutu Rozwoju w Braniewie wpadli Wojciech Wakieć i Leszek Dubicki, którzy w swojej pracy społecznej z mieszkańcami dostrzegli potrzebę utworzenia podmiotu, który organizowałby pomoc oraz wspierał inicjatywy lokalne – mówi  Izabela Gnatek ze stowarzyszenia. - Głównym zamierzeniem stowarzyszenia było wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym oraz współpraca z lokalnymi organizacjami.

Rozwój rodziny

Stowarzyszenie zrealizowało do tej pory m.in. zadania w ramach Funduszu Inicjatyw Lokalnych „Warmia Mazury Lokalnie” czy Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu. Natomiast obecnie realizuje projekt pn. ,,Rozwój rodziny w powiecie braniewskim”.

- Jego celem jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 42 osób zagrożonych ubóstwem – dodaje Wojciech Wakieć. - Na napisanie projektu wpłynął szereg czynników. Jednak najważniejszym bodźcem był głos mieszkańców powiatu braniewskiego, którzy zgłaszali potrzebę organizacji takich działań. W naszym regionie występuje wyraźny deficyt wsparcia dla rodzin.

Na przyszłą jesień planowana jest rekrutacja do II edycji.

– Projekt skierowany jest m.in.: do osób bezrobotnych, kwalifikujących się do pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych czy korzystających z Programu Pomoc Żywnościowa – dodaje Izabela Gnatek. - Dodatkowe punkty w rekrutacji mogą otrzymać kobiety, osoby samotnie wychowujące dzieci czy rodziny wielodzietne. Warto, jednak zgłosić się do nas, ponieważ ludzie, często nie wiedzą, że np. kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Jakie zajęcia są przewidziane dla uczestników?

- Uczestnicy przede wszystkim mogą otrzymać wsparcie czy doradztwo specjalistów tj. prawnik, psycholog, fizjoterapeuta czy coach, w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Prócz tego zaplanowane są spotkania edukacyjne w ramach Szkoły dla Rodziców, warsztaty z trenerami tj. zarządzanie budżetem domowym, obsługa komputera oraz oprogramowania MS office, komunikacja interpersonalna itp. To są niektóre z naszych propozycji zajęć, chcielibyśmy bowiem, by większość zajęć czy warsztatów wynikała z potrzeb oraz zainteresowań naszych uczestników, więc to ich będziemy pytać w trakcie trwania projektu, jakie są ich pomysły czy preferencje, w tej kwestii – opowiada Izabela Gnatek. - Mamy zaplanowane, także wyjazdy rodzinne, których celem będzie integracja, nawiązywanie relacji i zacieśnianie więzi pomiędzy członkami danej rodziny, ale również pomiędzy wszystkimi rodzinami czy osobami biorącymi udział w projekcie. Oczywiście wszystkie formy aktywizowania uczestników są całkowicie darmowe.

Dom Sąsiedzki

Obecnie biuro stowarzyszenia znajduje się przy Placu Piłsudskiego 5 w Braniewie. Tutaj również powstaje Dom Sąsiedzki, czyli miejsce dla każdego, kto chciałby kreatywnie spędzić swój czas.

- Dom Sąsiedzki dla każdego, czyli inaczej nasze Centrum BIR (Centrum Bardzo Interesujących Rzeczy), ma na celu wspieranie integracji rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzące do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz.  W jego ramach powstanie grupa samopomocowa wspierana przez animatora oraz wolontariuszy. Mówiąc prościej chcemy, aby Dom Sąsiedzki był miejscem, gdzie każdy mieszkaniec powiatu braniewskiego może przyjść i kreatywnie oraz ciekawie spędzić swój czas wolny, zaangażować się w różne inicjatywy lub po prostu wypić kawę/herbatę  i porozmawiać z innymi ludźmi – wyjaśnia Izabela Gnatek.

Jakie zajęcia będą się tam odbywać i kto może w nich uczestniczyć?

- W Domu Sąsiedzkim powstanie Pracownia Rodzinna, w ramach której odbędą się zajęcia dla całych rodzin i dzieci ukierunkowane na współpracę, komunikację i kreatywność. Dodatkowo zostanie założony Klub Młodzieżowy, organizujący zajęcia dla dzieci i młodzieży, na których rozwijać będziemy pasje  i zainteresowania, kreować sposoby na kreatywne spędzanie czasu wolnego czy wspierać ich w nauce. W Klubie Rozwoju Kobiet, planujemy prowadzić zajęcia dla pań ukierunkowane na rozwój, wspólne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań czy promowanie zdrowego stylu życia. Będą też cykliczne spotkania warsztatowe „To mnie kręci!”, realizowane według pomysłów uczestników Centrum BIR. Prócz stałych zajęć planujemy cykliczne działania, w które chcielibyśmy zaangażować uczestników Domu Sąsiedzkiego oraz społeczność lokalną. Będą to m.in. pikniki rodzinne, rajdy piesze i rowerowe czy ogród społeczny, który polegał będzie na przygotowaniu i obsadzeniu zagospodarowanego do tego terenu ziołami, warzywami i innymi roślinami oraz pielęgnowanie ich. Plony będą przeznaczone do przygotowywania wspólnych posiłków. W zajęciach odbywających się w Domu Sąsiedzkim może uczestniczyć każdy mieszkaniec powiatu braniewskiego, nie musi on być uczestnikiem projektu.

Pomimo realizacji wielu projektów, stowarzyszenie nie zamierza zwalniać i już planuje kolejne wyzwania.
- Pracujemy nad kolejnymi projektami, a w nich przewidujemy m.in. aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników mikrofirm – mówi Wojciech Wakieć, prezes stowarzyszenia.

Aleksandra Jakimczuk

Fot. Archiwum stowarzyszenia

Od lewej: Animator/Osoba Wspierająca Rodzinę Izabela Gnatek oraz Wojciech Wakieć, Prezes Stowarzyszenia Braniewski Instytut Rozwoju