Czcionka:
Kontrast:
Granty dla społeczników
data dodania: 28.12.2020
Granty dla społeczników

Granty dla społeczników

Stowarzyszenie ESWIP właśnie obchodzi jubileusz 25-lecia, z tej okazji przekaże 25.000 zł z tworzonego przez siebie Funduszu Grantowego na pomoc sąsiedzką i inicjatywy lokalne! Wnioski można składać już w styczniu 2021 roku.

Fundusz Grantowy ESWIP

Fundusz Grantowy w zamyśle stowarzyszenia, to rodzaj elbląskiej skarbonki, do której wspólnie zbierane są pieniądze, i z której finansowane są różne inicjatywy społeczne elblążan. ESWIP przekazuje do Funduszu wszystkie pieniądze pozyskane z 1 % (obiecaliśmy, że wszystkie pieniądze z 1 % przekażemy na przeciwdziałanie epidemii, i tak robimy!), darowizny od swoich darczyńców, a także dochód ze sklepu charytatywnego "Pod Cisem". Jak podkreślają członkowie stowarzyszenia: Naszym marzeniem jest, aby było to stałe, zasobne i przyjazne źródło finansowania różnych potrzeb, działań, pomysłów elblążan, aby Fundusz wzmacniał postawy społeczne i solidarność międzyludzką, pomagał godniej żyć osobom potrzebującym. Stowarzyszenie zaprasza wszystkich elblążan do zapełniania „skarbonki”, najbliższą okazją jest możliwość przekazania 1 % podatku.
Konkurs, w ramach którego ESWIP przekaże granty, składa się z dwóch formuł: "Pomoc Sąsiedzka" oraz "Inicjatywa Ekonomii Społecznej".

Pomoc Sąsiedzka

Czas epidemii pokazał jak ważna jest pomoc sąsiedzka. Bo na kogo może liczyć samotna osoba starsza czy niepełnosprawna, gdy zabraknie rodziny!? Trzeba zrobić zakupy, posprzątać, wymienić żarówkę czy naprawić kran… Dla takich opiekuńczych sąsiadów kierowana jest oferta stowarzyszenia: Wiemy, że chętnie poświęcicie swój czas na pomoc, ale z pieniędzmi krucho. Zatem jeżeli trzeba kupić kran, aby go wymienić, naprawić lodówkę, kupić jakiś sprzęt, żywność itp. – możecie otrzymać na to pieniądze w ramach naszego konkursu grantowego Pomoc Sąsiedzka”.
ESWIP chce promować i wspierać takie postawy. Zachęca grupy sąsiadów – co najmniej trzy osoby – które pomagają osobie starszej czy niepełnosprawnej z sąsiedztwa, aby w razie konieczności pomocy finansowej, skontaktowały się ze stowarzyszeniem. W uzasadnionych przypadkach ESWIP wesprze kwotą do 1000 zł! Trzeba będzie przy tym wypełnić krótki wniosek z uzasadnieniem, a Komisja Grantowa zdecyduje o przyznaniu pieniędzy. Dlaczego taka procedura? – Bo to są pieniądze od darczyńców i musimy je wydawać z ogromną rozwagą. Stowarzyszenie zachęca do osobistego kontaktu i przedstawienia swojego pomysłu, aby określić szanse na jej dofinansowanie. Warto podkreślić, że grant mogą otrzymać tylko elblążanie.

Inicjatywy lokalne

Innym tematem są inicjatywy lokalne. Stowarzyszenie zachęca działaczy społecznych, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne z Elbląga, powiatu elbląskiego, braniewskiego, iławskiego i ostródzkiego do podejmowania inicjatyw na rzecz swojej społeczności: Chcesz działać wspólnie na rzecz swojego otoczenia? Masz pomysł na zaangażowanie innych osób do realizacji ważnych w Twoim środowisku inicjatyw? Może myślisz o założeniu stowarzyszenia, albo innego podmiotu ekonomii społecznej i chciałbyś sprawdzić jak Twoje zaangażowanie może polepszyć życie społeczności lokalnej?
Na dobry pomysł można otrzymać grant w wysokości do 1000 zł na zorganizowanie np. warsztatów artystycznych czy recyklingowych, organizacji kiermaszu, akcji oczyszczenia parku itp. ESWIP również w tej sytuacji zaprasza do bezpośredniego kontaktu, aby najpierw omówić inicjatywę i szanse na jej sfinansowanie.

Trzeba napełniać skarbonkę

Stowarzyszenie dąży do tego, by w sposób ciągły prowadzić program pomocy sąsiedzkiej, jednak jest to uzależnione od pozyskanych pieniędzy. Dlatego zwraca się z prośbą do wszystkich elblążan o „zapełnianie wspólnej skarbonki” czy to poprzez 1 %, czy darowizny finansowe na rachunek bankowy stowarzyszenia, czy poprzez przekazywanie darowizn do Sklepu Społecznego „Pod Cisem”, z których dochód przeznaczany będzie na ten cel.  

Regulamin konkursu grantowego dostępny jest na stronie www.eswip.pl w zakładce Fundusz Grantowy.