Czcionka:
Kontrast:
Konkurs ofert na realizację zadań w 2021 roku
data dodania: 04.01.2021
Konkurs ofert na realizację zadań w 2021 roku

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ROKU 2021.

Otwarty konkurs skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 roku.

Zakres wsparcia:
1. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
2. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
3. pomoc społeczna
4. rozwój kultury fizycznej
- wykaz dyscyplin podlegających dofinansowaniu w kategorii wiekowej Młodzik
- wykaz dyscyplin podlegających dofinansowaniu w kategorii wiekowej Junior Młodszy
- wykaz dyscyplin podlegających dofinansowaniu w kategorii wiekowej Junior 
- wykaz dyscyplin podlegających dofinansowaniu w kategorii wiekowej Młodzieżowiec
- załącznik do ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80.

Więcej informacji znajdziesz tutaj