Czcionka:
Kontrast:
Teraz mogą liczyć na nas
data dodania: 06.01.2021
Teraz mogą liczyć na nas

Tutaj na pierwszym miejscu nie jest zysk, choć pozwala rozwinąć skrzydła. Spółdzielnie socjalne dają pracę również tym, którym dziś trudno odnaleźć się na rynku pracy, m.in. osobom z niepełnosprawnościami.

— Aktywizujemy społecznie i zawodowo osoby z grup określanych jako defaworyzowane na rynku pracy. Są to osoby, które funkcjonują poza społeczeństwem, poza rynkiem pracy, nie potrafią samodzielnie dokonać zmian  i potrzebują wsparcia — tłumaczy Agnieszka Koprucka ze Spółdzielni Socjalnej Humanus.

Galeria Warte Świeczki

Praca w Humanusie tworzy osobom niepełnosprawnym warunki do rozwoju, których wcześniej nie mieli.
— Rodziny opowiadają, jak zmieniający się świat osoby niepełnosprawnej, dotąd zamkniętej w czterech ścianach, przynosi korzyści całej rodzinie. Osoba niepełnosprawna ma możliwość nawiązania nowych znajomości, nabiera pewności siebie, a rodzina ma wsparcie w dotąd trudnej codzienności, które jest bardzo ważne — ocenia Agnieszka Koprucka. — Dotąd te rodziny musiały radzić sobie same. Teraz mogą liczyć na nas.
Trzeba przypomnieć, że Spółdzielnię Socjalną Humanus we wrześniu 2014 roku stworzyła Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa razem z Bankiem Żywności. Od 2019 roku Bank Żywności zastąpiła Fundacja „Żółty Szalik”.
To, czym spółdzielcy mają się zajmować, zależy od nich samych. Dziś olsztyńska Spółdzielnia Humanus rozpoznawana jest z m.in. prowadzenia Galerii Warte Świeczki, gdzie spotkamy wyjątkowe prace właśnie m.in. osób niepełnosprawnych. Galeria ma spore grono przyjaciół, na które zawsze może liczyć. Swoje prace wystawia tutaj m.in. Agnieszka Tokarska - olsztyńska projektantka odzieży, Małgosia Białoszewska, znana jako Zmydlona, czy Mis Art. - Handmade Sisters Sufranek, ze swoją wyjątkową ceramiką.

Pomagają rodzinom

— Jesteśmy spółdzielnią socjalną, ale tak naprawdę musimy stać w jednym rzędzie z biznesem — podkreśla Agnieszka Koprucka. — Musimy pozyskiwać więc środki nie tylko na działanie galerii, ale także na to, by wciąż mieć ciągłość zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Tutaj warto więc może zaapelować, by kupować od przedsiębiorstw ekonomii społecznej, bo to wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Trzeba też dodać, że wszystkie pieniądze, które uda nam się zarobić, przeznaczamy na funkcjonowanie i rozwój spółdzielni.
Spółdzielnia „Humanus” działa na wielu polach. Zajmuje się szeroko pojętą reintegracją społeczną i zawodową. Realizuje projekty, m.in. usług dla rodzin. Były to m.in. wspólne działania z Fundacją dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste, w których obejmowała opieką rodziny z gminy Jeziorany i gminy Lubomino.
— Rodzinom pomagamy w różnych aspektach — tłumaczy ekspertka z Humanusa. — Z rodzinami pracuje coach, psycholog, pedagog i trener umiejętności społecznych. W ramach projektu rodziny mają zorganizowane zajęcia, m.in. szkołę dla rodziców, zajęcia profilaktyczne dla dzieci, warsztaty „Jak radzić sobie samodzielnie w gospodarstwie domowym”, zajęcia artystyczne. Pokazujemy, w jaki sposób wartościowo spędzić czas z rodziną.
Pandemia koronawirusa przyniosła nowe wyzwania, ale nie zabrała energii do działania. Humanus aktywnie zaangażował się w akcję szycia maseczek. Te trafiły do olsztyńskich szpitali, przychodni, hospicjum, do służb mundurowych, a także do placówek edukacyjnych. Teraz są już nowe plany dotyczące działalności Galerii Warte Świeczki. Już od grudnia będzie miała nową siedzibę w Kamienicy Naujacka przy ulicy Dąbrowszczaków w Olsztynie. Tam mają odbywać się m.in. warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi i artystami.

Mocny zespół

Działalność Spółdzielni Socjalnej wpisuje się w misję Federacji Fosa, jaką jest m.in. testowanie różnych modeli wsparcia czy wprowadzanie innowacji społecznych.
— Kluczowe jest, by spółdzielnia socjalna, oprócz sfery gospodarczej, realizowała również różne projekty, które zapewniają codzienne środki na funkcjonowanie — dodaje Tomasz Tokarczyk, członek zarządu Spółdzielni Socjalnej Humanus.  — Te środki można przeznaczyć m.in. na doposażenie, czy rozwój pracowników. Wiele spółdzielni współpracuje z samorządami.
Olsztyńska Spółdzielnia Socjalna Humanus postawiła na  działalność artystyczną.
— Humanus prowadzi również galerię, która specjalizuje się w produkcji świec. Nie są to więc rzeczy pierwszej potrzeby. Pokazuje jednak, że można funkcjonować również w ten sposób, mimo różnych trudności, które się pojawiają — dodaje Tomasz Tokarczyk.
Dziś Humanus to wiele projektów, realizowanych z różnymi partnerami.
— Spółdzielnia Humanus od początku funkcjonowania zmieniła się. Początkowo w zakresie jej działalności była renowacja mebli, nadawanie przedmiotom drugiego życia, czy animacje skierowane do najmłodszych — wylicza Tomasz Tokarczyk. —  Dziś to Galeria Warte Świeczki. Widać, że dzięki odpowiedniemu doborowi kadry, przy aktywnym działaniu, galeria stała się marką Spółdzielni Socjalnej Humanus.
A co dziś jest największym sukcesem Humanusa?
— Dziś Spółdzielnię Socjalną Humanus tworzy mocny zespół. Widać też zainteresowanie odbiorców jej ofertą. Spółdzielnia sprawnie realizuje projekty. Pokazuje, że dzięki zaangażowaniu można pozyskiwać środki na rozwój Spółdzielni— wylicza Tomasz Tokarczyk. — Pandemia jest trudnym czasem, ale my wciąż działamy. Pokazujemy, że nasze projekty społeczne, w tym związane z reintegracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, naprawdę przynoszą efekty. Przed nami okres przedświąteczny. Nie wiemy, w jakim zakresie będziemy mogli działać, ale zachęcam do zakupów on-line. Jednak mamy plany i będziemy je realizować.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Fot. Archiwum Spółdzielni Socjalnej Humanus