Czcionka:
Kontrast:
Samorząd wspiera inicjatywy młodzieży
data dodania: 12.01.2021
Samorząd wspiera inicjatywy młodzieży

Pilotaż Programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim realizowała w gminie Piecki Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”. Był to rok 2015. Później coraz więcej organizacji, a właściwie lokalnych partnerstw przystępowało do konkursu. Program funkcjonował w Biskupcu, powiecie ełckim, Lidzbarku Warmińskim, Iławie, Dąbrównie, Olsztynie, Elblągu, Ostródzie, Ornecie i Mrągowie.

Na szczególną uwagę zasługują organizacje z Elbląga - Stowarzyszenie VIVA ART i Regionalne Centrum Wolontariatu, Ornety – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe w Ornecie, Lidzbarka Warmińskiego – Stowarzyszenie Kobiet „Miej Marzenia”, Mrągowa – Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”. W Mrągowie program funkcjonuje w postaci funduszu wspierania inicjatyw młodzieżowych i jest jednym z elementów działalności wciąż rozwijającego się Mrągowskiego Forum Młodzieży.

Warto wspomnieć o działaniach Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Olsztyńskiego, który powstał dzięki inicjatywie młodych druhen i druhów z Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie. W tym roku działania podjęli również olsztyńska Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”, Fundacja Szalony Krasnolud czy Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” w powiecie ełckim. Wszystkie te organizacje wspierają młodzież w realizacji ich pomysłów na działania społeczne.

W 2019 r. zapoczątkowaliśmy coroczne Forum Młodzieży Warmii i Mazur, które 8 czerwca odbyło się pod hasłem: „Jak możeMY lepiej żyć na Warmii i Mazurach?” Spotkało się kilkanaście grup młodzieży, działających niezależnie lub pod patronatem lokalnych organizacji pozarządowych. Forum było przestrzenią do dyskusji o obecnej sytuacji oraz perspektywach młodych mieszkańców województwa. Tematem przewodnim stało się przeciwdziałanie zjawisku migracji edukacyjno-zawodowej młodzieży z regionu do innych części kraju i za granicę. Powstała lista wniosków i postulatów skierowanych do Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, celem uwzględnienia ich w opracowywanej aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Podczas Forum wybrzmiała potrzeba młodzieży spotykania się z rówieśnikami w celu wymiany doświadczeń oraz współpraca przy wspólnych działaniach. Młodzież chce mieć wpływ na jakość życia w miejscu, w którym mieszka. Chce rozwijać pasje i aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości na Warmii i Mazurach. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, w związku z utrudnieniami, jakie powstały poprzez pandemię, została utworzona grupa „Forum Młodzieży Warmii i Mazur” na Facebooku. Celem grupy jest stworzenie miejsca do prowadzenia rozmów, wymiany doświadczeń oraz zawierania nowych znajomości, a także wskazywanie swoich potrzeb i tworzenie różnych inicjatyw w regionie.

Zainteresowanych tematem prosimy o kontakt z Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – tel. 89 512 58 76.

 Maja Świtkowska, Joanna Glezman