Czcionka:
Kontrast:
Webinarium: Wspołpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi
data dodania: 15.01.2021
Webinarium: Wspołpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi

Prawo i praktyka pokazują, że samorządy terytorialne i organizacje pozarządowe mogą współpracować, wykorzystując różnorodne formy i instrumenty współpracy. Część z nich jest stosowana powszechnie, część sporadycznie, a niektóre są prawie w ogóle niewykorzystane. Dobre praktyki owej współpracy poznają uczestnicy kolejnego webinarium z cyklu „25 lat pasjonatów i ekspertów”, które odbędzie się 19 stycznia 2021 o godz. 10:00.

W programie webinarium:

  • Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi:

- podstawy prawne współpracy – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lokalne akty prawne,
- model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
- od wymiany informacji po współtworzenie dokumentów strategicznych – program współpracy jako narzędzie programowania współpracy lokalnej,

  • Formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

 - współpraca finansowa – system zlecania zadań publicznych, zadania roczne i wieloletnie, różne modele finansowania zadań publicznych, 
 - współpraca niefinansowa – infrastruktura wsparcia sektora pozarządowego, rola centrów wsparcia dla NGO, centra mieszkańców, ciała dialogu,

  • Konkursy na realizację zadań publicznych – wzory wniosków, dobre przykłady aktywności samorządów. 
  • Skuteczna współpraca – O czym warto pamiętać?

Webinarium poprowadzi Wojciech Jankowski - ekspert ds. ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Certyfikowany Trener biznesu, animator społeczny - absolwent Szkoły Animatorów Społecznych metodą CAL, doradca  organizacji pozarządowych. Członek licznych zespołów międzysektorowych i komisji opiniujących wnioski/oferty na realizację zadań publicznych. Realizował programy dotacyjne Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2014- 2016 w powiatach: nowomiejskim, iławskim i ostródzkim, swoją pracą wspierał program grantowy Działaj Lokalnie. Od kilkunastu lat prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Iławskim, pracuje również na rzecz lokalnych samorządów wspierając je w dobrej współpracy z NGO.

Na webinarium zapraszamy we wtorek 19 stycznia 2021 o godzinie 10:00. Aby wziąć w nim udział, należy skorzystać z linku: https://eswip.clickmeeting.com/-wspolpraca-samorzadu-z-organizacjami-pozarzadowymi-dobre-praktyki-

Cykl 25 webinariów pod hasłem „25 lat pasjonatów i ekspertów" organizowany jest z okazji 25-lecia Stowarzyszenia ESWIP. Przez ten cały czas uczymy się eksperckości współpracując z organizacjami pozarządowymi, samorządem, środowiskami lokalnymi, rozwijając swój osobisty potencjał i podejmując nowatorskie rozwiązania.
Z okazji jubileuszu dzielimy się naszą wiedzą. W trakcie spotkań, które ze względu na trwającą epidemię koronawirusa odbywają się w formie online. prezentujemy różnorodne dobre praktyki i inspiracje. Dzielimy się wiedzą pozwalającą rozwijać Wasze organizacje i wprowadzać zmiany społeczne w Waszych środowiskach lokalnych.
Informacje o spotkaniach i linki do nich będą dostępne na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia.