Czcionka:
Kontrast:
Aby młodzież chętnie angażowała się w działania społeczne
data dodania: 16.01.2021
Aby młodzież chętnie angażowała się w działania społeczne

O ile da się młodym pole do samodzielnego działania, fantastyczną przestrzenią do rozwijania kompetencji młodzieży są Szkolne Kluby Wolontariatu. Taki model pracy realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”, które od 2018 roku prowadzi w szkołach działania edukacyjne rozwijające wolontariat szkolny w oparciu o pomysły młodych. Po co? Po to, by młodzież uczyła się komunikacji, współpracy, empatii i odpowiedzialności.

Jak skutecznie umożliwić młodzieży realne zaangażowanie w wolontariat i uczenie kompetencji przez doświadczanie? Dając młodym przestrzeń do samodzielnego działania! Wymaga to od opiekuna wolontariatu odwagi i zaufania, ale daje naprawdę dużo satysfakcji, pozwala zobaczyć młodzież z innej perspektywy. A młodzieży daje jeszcze więcej: poczucie sprawczości i wpływu, odwagę do proponowania własnych pomysłów, umiejętność pracy w grupie, wrażliwość na potrzeby innych i lepszą komunikację.

Od 2018 roku prowadzone przez Stowarzyszenie projekty edukacyjne wspierają nauczycieli-opiekunów wolontariatu (pokazując korzyści z oddania przestrzeni młodym, przekazując niezbędną wiedzę i materiały) oraz wspierają młodzież w realizacji ich pomysłów i pasji: poprzez prowadzenie aktywnych zajęć edukacyjnych (gdzie stawia się na współpracę i kreatywność przy planowaniu akcji społecznych, które młodzi potem samodzielnie realizują) oraz włączeniu w proces grywalizacji (gdzie młodzież w każdej szkole działa jak jedna drużyna i rywalizuje z innymi szkołami, zdobywając punkty za zadania grupowe). Nieodłącznym elementem działań jest komponent badawczy, którego celem jest sprawdzenie czy i na ile kompetencje młodych wolontariuszy wzmacniają się, dzięki realizacji projektu.

W 2020 roku wolontariusze z 5 szkół wiejskich przeprowadzili 10 akcji społecznych, które sami wymyślili i zaangażowali do współpracy otoczenie. Młodzież organizowała zbiórki pieniędzy (dzięki czemu nauczyła się, jak się organizuje i rozlicza zbiórkę publiczną), zbiórki darów rzeczowych, zbiórkę krwi, książek, kiermasz ciast, zajęcia dla młodszych kolegów i koleżanek, sprzątała cmentarz ewangelicki. Odbiorcami ich pomocy były m.in. bezdomne zwierzęta, dzieci z domu dziecka, podopieczne domu samotnej matki i seniorzy. W tak trudnym czasie, jakim jest zagrożenie epidemiologiczne, młodzież wykazała się determinacją, odwagą i wielką wrażliwością na potrzeby innych, a także umiejętnością współpracy – zarówno między sobą, jak i z otoczeniem.

Projekt „Aktywne Szkolne Kluby Wolontariatu” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”, jest dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Iwona Olkowicz

Fot. Archiwum Stowarzyszenia