Czcionka:
Kontrast:
FOSa - zgłaszamy się do pomagania
data dodania: 25.01.2021
FOSa - zgłaszamy się do pomagania

W czasie pandemii pokazaliśmy, że potrafimy zjednoczyć się, by nieść pomoc innym. W Federacji FOSa szyto maseczki, przygotowywano posiłki dla seniorów, ale również z inicjatywy FOSy powstała Koalicja „PomagaMY w lekcjach”.

- Z początkiem pandemii uruchomiliśmy szereg inicjatyw, które połączyło hasło – „FOSa Wirtualnie” – mówi Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. – Wciąż byliśmy w kontakcie z naszymi uczestnikami, także osobistym – zwłaszcza tam, gdzie pomoc bezpośrednia była konieczna, np. dowoziliśmy żywność.

Działania w czasie izolacji wymagały kreatywności i gotowości do ciągłych zmian. Było impulsem do poszukiwania rozwiązań, innowacyjności.

- W czasie izolacji włączyliśmy się oraz zainicjowaliśmy wiele działań – dodaje prezes Federacji FOSa. - Zorganizowaliśmy akcje drukowania przyłbic dla olsztyńskich medyków, współtworzyliśmy akcję szycia maseczek, zainicjowaliśmy również akcję „Na pomoc Domom Pomocy” i wiele innych działań.

Patrząc z perspektywy czasu, udało się dostosować do nowej rzeczywistości. Dużo osób zaangażowało się w pomoc na rzecz innych. Ludzie potrzebowali bowiem poczucia wpływu, nie chcieli być bezsilni. Odzew i zaangażowanie były więc bardzo duże. Sytuacja pokazała też, gdzie mamy duży potencjał, a gdzie musimy jeszcze nad nim popracować. Z pewnością jednak trzeba powiedzieć, że pandemia wyzwoliła ogromne pokłady dobra, które tkwią w społecznościach lokalnych.

Bądź w kontakcie

Jedną z akcji animacyjnych Federacji Fosa był challenge społeczny - „Bądź w kontakcie. Zadzwoń: zapytaj, co słychać?”. Nikt tutaj jednak nikogo nie nominował, bo chodziło przede wszystkim o to, by pozostawać w kontakcie z osobami samotnymi, dla których czas izolacji był wyjątkowo trudny.

FOSa zaangażowała się również w działania, które miały pomóc uczniom. Koalicja PomagaMY w lekcjach powstała właśnie z inicjatyw FOSy w ramach programu wolontariackiego Korpusu Solidarności. Do koalicji "PomagaMy w lekcjach" dotychczas przystąpili: Stowarzyszenie Arka z Olsztyna, Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, spdim.pl z Rucianego Nidy, Rada Osiedla Podleśna, Fundacja "Żółty Szalik", IFMSA-Poland Oddział Olsztyn. Arka i RCW w Elblągu cały czas prowadzą zdalne korepetycje. Fosa rozwija też Centrum Wolontariatu w Olsztynie, gromadzi wokół siebie wolontariuszy, którzy zwłaszcza w obecnym, trudnym czasie, będą pomagać seniorom, ale też oferują swoją pomoc w lekcjach.

PomagaMy w lekcjach

- Zapraszamy organizacje i instytucje skupiające wolontariuszy lub te, które chcą działać w tym zakresie do włączenia się do koalicji "PomagaMy w lekcjach” – zachęca Monika Hausman-Pniewska z Federacji FOSa. - Zdajemy sobie sprawę, że część dzieciaków w obecnej sytuacji zwyczajnie wypadła z systemu nauczania z różnych powodów: od braku Internetu, sprzętu do zdalnych lekcji, po brak kontroli rodzicielskiej i inne trudne sytuacje. Próbujemy odpowiedzieć na te potrzeby, ale wiemy, że na szczęście nie jesteśmy w tym sami. Wspólnie możemy lepiej zdiagnozować problem i odpowiedzieć na potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży w naszym województwie. Myślące dzieciaki to gwarancja lepszego świata, w którym przyjdzie nam żyć. Dlatego pomóżmy im mądrze zarządzać naszą planetą. A na początek pomóżmy im w lekcjach.

Łączymy siły

Na szczęście pomagających nie brakuje. Federacja FOSa w czasie izolacji zorganizowała również akcję „SUPERmeni  i SUPERmenki Warmii i Mazur”.

- Chcieliśmy pokazać tych wszystkich, którzy odważnie, z zaangażowaniem i z troską o drugiego człowieka włączyli się w różne pomocowe działania — mówi Monika Hausman-Pniewska, inicjatorka akcji z Federacji FOSa.

Wśród supermenów byli wolontariusze, między innymi z Braniewa, którzy aktywnie działają w akcji „Posiłek dla seniora” realizowanej przez Fundację Żółty Szalik, ale też grupa ludzi związanych z „Obiadem dla ucznia”. To oni w czasie izolacji rozwieźli dzieciom ponad trzy tysiące obiadów. W akcję zaangażowało się 11 restauracji, blisko 30 domowych kucharzy i cukierników, Stowarzyszenie Arka, gdzie pełną parą działała kuchnia, i ponad 50 kurierów. Wśród supermenów są też osoby związane z akcją „Łączymy siły”. Są też Wiesław Budrewicz, sołtys Wójtówka, Iwona Błażejewska, społeczniczka, sołtys wsi Lipowina, Marzena Jurkiewicz, pielęgniarka oddziałowa Klinicznego Oddziału Zakaźnego z Ostródy, czy Paulina Popławska, strażaczka społeczniczka. Każdy z nich bez wahania zaangażował się, by stawić się wszędzie tam, gdzie znalazła się osoba potrzebująca.

Wśród osób, które natychmiast odpowiedziały na apel o pomoc w czasie pandemii, były m.in. Anna Rutkiewicz z Ostródy i Jadwiga Kocięcka z Malinowa koło Olsztynka. Obie bez wahania zaangażowały się w pomoc innym ludziom mi.in szyjąc maseczki ochronne.

— Bardzo się cieszę, że mogłam zrobić coś naprawdę dobrego — zapewnia Jadwiga Kocięcka z małej miejscowości pod Olsztynkiem. — Mam problem z poruszaniem się, chore nogi, ale ręce ma sprawne. Pomyślałam sobie, że jeśli mam zdrowe ręce, to dlaczego miałabym nie pomóc? Tak bezinteresownie.

FOSa – Zgłoś się

Maseczki  powstawały również w ramach akcji „Łączymy siły”, których organizatorem była Spółdzielnia Socjalna HuManus i Fundacja dla dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste.

– W akcję zaangażowanych było ponad 200 osób - nie sposób policzyć wszystkich – mówi Agnieszka Koprucka ze Spółdzielni Socjalnej HuManus, której jednym z założycieli jest Federacja FOSa. – Rozdaliśmy około 14 tysięcy maseczek. Maski przekazywaliśmy przede wszystkim szpitalom. To nasz główny odbiorca, ale są to też hospicja, placówki medyczne, służby ratunkowe, Straż Pożarna, osoby mające bezpośredni kontakt z innymi ludźmi z racji wykonywanej pracy oraz seniorzy.

W akcję włączyli się m.in. OSP Wójtówko, MOK Jeziorany i Gmina Jeziorany, OSP Nowa Wieś, Koło Gospodyń Wiejskich Nowalijki, Sołectwo Gryźliny Zielonowo i potem mieszkańcy Barczewa, Bartążka, Dywit, Franknowa, Frączek, Gad, Jezioran, Kikit, Kiersztanowa, Kostrzew, Marcinkowa, Olsztyna, Ornety, Potryt, Przykop, Środowiskowy Dom samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie, Przykop, Słup, Tłokowa i Wójtówka. Dołączyło się też Koło Gospodyń Wiejskich Wójtowianki z sołtyską Wójtowa - Beatą Jakubiak, na co dzień pracownikiem Federacji FOSa,  pomagał GOK w Łukcie.
Maseczki szyli też uczestnicy projektów Federacji FOSa – m.in. Anna Natucka czy Mariola Domin. Wszyscy zapewniają, że jeśli będzie taka potrzeba, znów zgłoszą się, by pomagać. Bo tak, jak było to wcześniej wystarczy hasło „FOSa – Zgłoś się”, a jej przedstawiciele ruszą z pomocą. Czasem wystarczy zwykła rozmowa, czasem pomoc w kontakcie ze służbami. Czasem wolontariusze stawiają się, by wspólnie ciąć folię,  trzeba zawieźć drukowane m.in. w Federacji FOSa przyłbice dla olsztyńskich medyków.

Kreatywność w pomaganiu nie zna granic. Tak więc w Federacji FOSa powstała m.in. inna inicjatywa -  „#Wspieram lokalny biznes”. Celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie skutkom i szkodom, jakie wyrządził w gospodarce koronawirus. Akcja skierowana była do wszystkich, którym nie jest obojętny los lokalnych przedsiębiorców.

Nie możemy być obojętni, bo jesteśmy świadkami drugiej fali pandemii. Federacja FOSa znów staje więc na posterunku. Ponownie pojawiła się potrzeba szycia maseczek, drukowania przyłbic. W gotowości są również partnerzy Koalicji „PomagaMY w lekcjach”. A jeśli będziecie potrzebować wytchnienia, FOSa zabierze Was na koncert. Wirtualny, oczywiście.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Fot. Archiwum FOSy