Czcionka:
Kontrast:
Nie tylko na rzecz dzieci
data dodania: 31.01.2021
Nie tylko na rzecz dzieci

Projekt jak marzenie? To wcale nie mrzonka, a jedno z przedsięwzięć realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Olsztynie. Tutaj dzieci i rodzice uczą się na przykład, jak porozumiewać się bez przemocy.

Marzenie? Szczęście? To tylko niektóre z nazw projektów realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jednym z elementów projektu „Szczęście” było powstanie ogródka społecznego. To była też specjalna wystawa, której tematem przewodnim było wspomniane wcześniej szczęście.

- Te projekty i osoby, które są za nie odpowiedzialne, inspirują innych do działania - mówi Elżbieta Orłowska dyrektor i sekretarz zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci WMOR w Olsztynie. – To chociażby ogródek społeczny, ale również akcje, którą zorganizowały dzieci na rzecz osób starszych. To były m.in. wspólne warsztaty, które przyniosły wiele radości osobom starszym. Byli pod wrażeniem, że przychodzą do nich młodzi ludzie tak zaangażowani społecznie. W tym roku ukazał się na przykład kalendarz „Młodego Obywatela”. Projekty są współfinansowanie przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Część działań nie mogła odbyć się w dotychczasowej formie, z powodu pandemii.

Elżbieta Orłowska dodaje jednak:

- Staramy się jednak w ten sposób organizować działania, by jednak były zrealizowane, choć może w nieco innej formie – dodaje Elżbieta Orłowska. – Tak było w przypadku wystaw w szkołach, gdzie prezentacja kalendarza „Szczęście”  z ubiegłego roku ze zdjęciami młodych, szczęśliwych ludzi odbyła się jednak w placówkach w Olsztynie. Planujemy, by w momencie, kiedy uczniowie wrócą już do szkół, ta wystawa pojawiła się tam po raz kolejny.

W ubiegłym roku dzieci biorące udział w projekcie odwiedziły dzieci ze Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego ze specjalnym spektaklem pokazów ognia.

W trzeciej edycji projektu „Akcja Reakcja Inspiracja” młodzież realizuje wymyślony przez siebie pomysł na akcję społeczną. Od profesjonalistów z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci otrzymują narzędzia, pieniądze i pomoc merytoryczną.

Wróćmy jednak do projektu „Marzenie”, w którym z kolei biorą udział rodziny. Jest on współfinansowany przesz EFS.

- Jest adresowany do rodzin, które mają jakiekolwiek problemy – dodaje Elżbieta Orłowska. – Biorą w nim udział rodziny z Olsztyna, ale również z gmin, które należą do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Dywit, Jonkowa, Purdy, Barczewa i Stawigudy. Patrząc z perspektywy okazało się, że najpoważniejszym problemem jest ubóstwo i wykluczenie społeczne. To ostatnie sygnalizowane jest w bardzo różny sposób. Czasem jest to rzeczywiście problem finansowy, ale najczęściej z komunikacją w rodzinie. Dlatego też tak wiele korzyści przynoszą uczestnikom warsztaty z komunikacji bez przemocy, dla rodziców czy spotkania z doradcą rodziny, prawnikiem, dietetykiem, psychologiem, logopedą, konsultantem rodziny. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się problemy, rodziny mogą liczyć na nasze wsparcie.

Największą satysfakcję przynoszą potem komentarze rodzin, które podkreślają, że warsztaty prowadzone przez specjalistów są dla nich niezwykle użyteczne. Podkreślają też ważną rolę festiwali rodzin, które przygotowywane są wspólnie z uczestnikami projektu, dla mieszkańców Olsztyna.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pomaga też osobom w wieku od 18 do 29 lat, realizując np. projekt Perspektywa, który również współfinansowany jest przez EFS. Takie osoby biorą udział w warsztatach i zajęciach, które podnoszą ich kompetencje zawodowe. Odbywają staże, kursy dokształcające. Mają możliwość spotkań z doradcą zawodowym , psychologiem, prawnikiem, trenerem pracy/osobistym, ekonomistą czy stylistą. Dzięki temu pracują nad zwiększeniem motywacji do działania i budowaniem wiary w swoje siły, przełamują bariery społecznego wyobcowania.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci aktywnie poszukuje partnerów. I to z sukcesami. Laptopy, które trafiły do podopiecznych środowiskowych świetlic TPD w całym kraju przekazało PEPCO. Z kolei dzięki firmie Rossmann Polska rodziny otrzymały kosmetyki i środki ochrony osobistej. TPD współpracuje również m.in. z Fundacją Kulczyk i PAH (Polską Akcją Humanitarną – red.).

- Dzięki PAH, która przekazuje nam rocznie 60 tysięcy złotych, około 80 dzieci w szkołach z Olsztyna i okolic  ma zapewnione posiłki – wylicza Elżbieta Orłowska. – Fundacja Kulczyk również wspomaga nas finansowo i dzięki temu możemy przygotować zdrowe potrawy naszym dzieciom z Klubu TPD w Olsztynie.

Za sukcesem TPD stoją ludzie.

- Wszystko udaje nam się dzięki naszej zgranej kadrze – uważa przedstawicielka TPD. – Dobieramy ją w ten sposób, byśmy mieli pewność, że wszystkie działania będą zrealizowane. To profesjonaliści o dużych umiejętnościach i wiedzy. To bardzo ważne, że są z nami, podejmują często inicjatywę i angażują się w pracę. Dzięki nim możemy pomóc większej liczbie osób.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz