Czcionka:
Kontrast:
Bierzmy sprawy w swoje ręce
data dodania: 15.02.2021
Bierzmy sprawy w swoje ręce

Czas pandemii pokazuje ogromną siłę samoorganizacji społeczeństwa i gotowość mieszkańców do brania współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną. W Iławie założono pierwszą łąkę kwietną w mieście, w Wójtowie oraz w gminie Dobre razem z mieszkańcami zagospodarowano przestrzeń wokół świetlicy wiejskiej. W skutecznym wykorzystywaniu zasobów i więzi lokalnych pomoże im program Fundacji Batorego i Fundacja SocLab – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zgłoszą się do programu. Udział w nim trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny.

- W trudnych czasach ważna jest solidarność i współpraca. W akcji Masz Głos wspieramy mieszkańców w ich działaniach na rzecz ich wsi i miasteczek, sąsiadów i ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Pomagamy również włączać w te działania lokalne władze. Czasami nie warto czekać, aż problemy w naszym otoczeniu ktoś rozwiąże – możemy to zrobić wspólnie, mówi Katarzyna Sztop-Rutkowska, koordynatorka akcji.

 

Społeczności lokalne nie odpuszczają

Mimo kryzysu wywołanego pandemią, aż 65% uczestników poprzedniej edycji akcji Masz Głos odnalazło się w zaskakujących realiach, dostosowując profil swoich działań do nowej sytuacji. Najwięcej z nich (80%) szyło maseczki, drukowało artykuły ochronne 3D, wspierało osoby w kwarantannie i z grup podwyższonego ryzyka. Uczestnikom programu także z województwa warmińsko-mazurskiego udało się zrealizować ważne inicjatywy. Alicja Rymszewicz, sołtys ze wsi Trygort w czasie epidemii z mieszkańcami wsi szyła maseczki i odzież ochronną. Mieszkańcy wsi Wójtowo wspólnie uporządkowali teren wokół świetlicy wiejskiej. Gdy w listopadzie 2020 roku Fundacja Batorego przyznawała coroczną nagrodę Super Samorząd dla lokalnie współpracujących wspólnot mieszkańców i władzy samorządowej, laureatów mogła wybrać spośród 120 grup aktywnie działających w akcji Masz Głos 2020. Wśród finalistów znalazły się trzy grupy z województwa warmińsko-mazurskiego: z Iławy Fabryka Inicjatyw Obywatelskich "Łączy nas Iława", która przygotowała i zasiała pierwszą łąkę kwietną w mieście oraz Koło Gospodyń Wiejskich Wójtowianki z Wójtowa i stowarzyszenia Dobre dla Dobrego, które zaangażowały mieszkańców do pracy w wiejskiej świetlicy i zagospodarowania terenu wokół świetlicy.

Więcej informacji znajdziesz tutaj