Czcionka:
Kontrast:
Łączenie funkcji publicznych z zasiadaniem we władzach NGO
data dodania: 17.02.2021
Łączenie funkcji publicznych z zasiadaniem we władzach NGO

Działacze organizacji pozarządowych to z definicji osoby aktywne. A aktywność może mieć różne formy i nierzadko oznacza również działalność samorządową. Nie ma nic złego w tym, że np. prezes fundacji będzie jednocześnie radnym. W obu rolach może zrobić wiele dobrego. Ale trzeba pamiętać, że łączenie funkcji publicznych i funkcji w organizacjach pozarządowych podlega określonym regulacjom.

Jakie są zasady łączenia funkcji publicznych z zasiadaniem we władzach organizacji pozarządowych? Nie każda osoba trafiająca do zarządu, rady fundacji czy komisji rewizyjnej będzie musiała się nad tym zastanawiać, jednak z pewnością wśród części osób zaangażowanych w działania trzeciego sektora znajdą się przedstawiciele administracji. W poradnik.ngo.pl zbieramy podstawowe informacje o łączeniu funkcji. Sprawdź, co wolno, a czego nie wolno.

Wskazówek dotyczących łączenia funkcji będziemy szukać w ustawach samorządowych - ustawie o samorządzie gminnym (także powiatowym i wojewódzkim), a także w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Kluczowe dla ustalenia, jakie funkcje może pełnić w NGO radny, burmistrz, prezydent czy urzędnik (wyższego szczebla), będzie miało stwierdzenie czy to NGO prowadzi działalność gospodarczą. Organizacja pozarządowa, która taką działalność prowadzi poważnie ogranicza sobie możliwość wybierania do organów osób pełniących określone funkcje publiczne. 

Drugie ważne ustalenie będzie dotyczyć wykorzystywania przez NGO mienia komunalnego.

Oba pojęcia (działalność gospodarcza i mienie komunalne) należy rozumieć szeroko, bo tak zazwyczaj rozumieją je sądy. Dlatego np. w przypadku działalności gospodarczej liczyć się będzie sam fakt jej prowadzenia, a nie to czy organizacja taką działalność ma zapisaną w KRS.

Więcej informacji znajdziesz tutaj