Czcionka:
Kontrast:
Konkurs dla organizacji pozarządowych
data dodania: 01.03.2021
Konkurs dla organizacji pozarządowych

Rozpoczął się konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie „Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego”. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 marca 2021 roku.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do 9 marca 2021 r. do godz. 15.30.

Więcej informacji znajdziesz na stronie warmia.mazury.pl