Czcionka:
Kontrast:
Rozpoczął się nabór ofert do OKO Promocji 2021
data dodania: 03.03.2021
Rozpoczął się nabór ofert do OKO Promocji 2021

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 200 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć  promocyjnych w ramach konkursu "OKO promocji 2021".


Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest angażowanie organizacji pozarządowych z regionu do podejmowania inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz promocji województwa warmińsko-mazurskiego.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 roku (do godz. 15), natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do 1 czerwca 2021 roku. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie warmia.mazury.pl