Czcionka:
Kontrast:
O krok dalej
data dodania: 11.03.2021
O krok dalej

Szanowni Państwo,

 

Bank Żywności w Olsztynie zaprasza Państwa do projektu „O krok dalej” realizowanego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który ma na celu wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Projekt zakłada realizację szeregu działań związanych z procesem pozyskiwania, dystrybucji żywności zagrożonej zmarnowaniem oraz edukacji w obszarze ochrony środowiska, idei niemarnowania żywności i życia zgodnie z zasadą „zero waste”. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu organizacji lokalnych, pojedynczych beneficjentów pomocy oferowanej przez te organizacje.

Chcemy aktywnie włączyć regionalne organizacje i odbiorców pomocy w proces zagospodarowywania żywności ratowanej przed zmarnowaniem na cele społeczne. Zaplanowane w projekcie działania pozwolą ograniczyć w środowisku lokalnym proces niemarnowania żywności i realizację działań proekologicznych. 

Członkowie organizacji lokalnych, czyli przyszli animatorzy-ambasadorzy zagospodarowania żywności przejdą szkolenia o tematyce dotyczącej nawiązywania współpracy z sieciami, czy prawnych aspektach pozyskiwania i dystrybucji żywności. Dodatkowo każda z organizacji otrzyma indywidualny plan rozwoju, opracowany wspólnie ze specjalistami.

Szczegóły realizacji programu przedstawimy Państwu podczas spotkania online 11 marca o godzinie 12.00. Link do spotkania https://zoom.us/j/92719959368

Zapraszamy do zgłaszania chęci uczestnictwa w spotkaniu na adres: karol.licznerski@bankizywnosci.pl

Informacje o projekcie, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:

https://olsztyn.bankizywnosci.pl/clv_project/o-krok-dalej/