Czcionka:
Kontrast:
Podtrzymanie tradycji narodowej
data dodania: 15.03.2021
Podtrzymanie tradycji narodowej

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.

Inicjatywa skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków finansowych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 30 tys. zł. Organizacja pozarządowa w jednej ofercie może wnioskować o dotację w wysokości nie wyższej niż 6 tys. zł.

Oferty przyjmowane są za pośrednictwem generatora witkac.pl do 2 kwietnia 2021 roku (do godz. 15.30), natomiast rozstrzygnięcie nastąpi do 9 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie warmia.mazury.pl