Czcionka:
Kontrast:
O potrzebach osób z niepełnosprawnościami w Elblągu
data dodania: 05.10.2019
O potrzebach osób z niepełnosprawnościami w Elblągu
- Prześledziliśmy życie osób z niepełnosprawnościami we wszystkich etapach. Od okresu prenatalnego po starość, akcentując ważne aspekty, takie jak m.in. edukację, aktywność zawodową oraz system oferowanego im wsparcia – mówi Beata Wachniewska-Mazurek ze Stowarzyszenia ESWIP, które na zlecenie miasta przygotowało diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Elblągu.

Pierwszy krok naprzód został zrobiony: zostało przeprowadzone badanie! Wynika z niego m.in. że edukacja dzieci niesłyszących i niewidzących w Elblągu jest obecnie niewystarczająco zaspokajana. Wzrasta liczba dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, najczęściej na poziomie szkół podstawowych.
Trzeba wzmocnić zasoby surdopedagogów i tyflopedagogów. Tak, jak starzeje się Elbląg, starzeje się grupa osób z niepełnosprawnościami. Można stwierdzić, że niepełnosprawność częściej nabywamy z wiekem niż się z nią rodzimy, dlatego tak ważna jest profilaktyka.

- Szczególnie wrażliwym momentem w procesie aktywności społecznej i zawodowej osoby z niepełnosprawnością jest moment kończenia edukacji – podkreśla Beata Wachniewska- Mazurek ze Stowarzyszenia ESWIP i sugeruje ścisłą współpracę Centrów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz szkół branżowych, wszystko po to, by odpowiadać na potrzeby pracodawców i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Wyzwaniem dla szkół branżowych oraz edukacji uzupełniającej będzie współpraca z pracodawcami na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Nie bez znaczenia są także: opieka wytchnieniowa, usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością, mieszkania chronione oraz funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej.

- Na szczególną uwagę zasługuje komunikacja osób z niepełnosprawnością słuchu. To najważniejsza i najsłabiej zaspokajana potrzeba wśród tej grupy - mówi autorka badania. – Powszechność komunikacji osób niesłyszących nie towarzyszy wszystkim usługom publicznym i prywatnym.

Patrząc na system wsparcia, najważniejszym wyzwaniem jest poprawa przepływu informacji dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów we wszystkich branżach. System obecnie jest branżowy i niespójny.

- Diagnoza jest pierwszym etapem opracowania programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Elblągu i wyznacza nam kierunki działań w odpowiedzi na ich problemy i potrzeby – dodaje Beata Wachniewska-Mazurek.

Sylwia Warzechowska

Publikacja w PDF dostępna jest tutaj