Czcionka:
Kontrast:
Konferencja na podsumowanie projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”
data dodania: 16.03.2021
Konferencja na podsumowanie projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”

Perspektywa rozwoju sektora ekonomii społecznej w nowym okresie programowania, najważniejsze zmiany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz dobre praktyki funkcjonowania przedsiębiorstw z Warmii i Mazur – to tylko kilka punktów konferencji „Różne oblicza ekonomii społecznej i solidarnej z perspektywy podmiotów i otoczenia ekonomii społecznej”, która odbędzie się on-line już 19 marca.

Link do zapisów: http://www.es.warmia.mazury.pl/rekrutacja

Program:
 
09:45 - 10:00 Rejestracja na Platformie 
10:00 - 10:05 Uroczystość otwarcia
Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
10:05 - 10:35 Perspektywa rozwoju sektora ekonomii społecznej w nowym okresie programowania UE 2021-2027- założenia Umowy Partnerstwa 
Jakub Schimanek - Przedstawiciel Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
10:35 - 10:50 Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2021-2025 – prezentacja kluczowych założeń programu regionalnego
Katarzyna Koplińska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
10:50 - 11:30 Teleexpress wydarzeń Projektu „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach" w latach 2018-2021
Magdalena Mańkowska – Koordynator projektu - specjalista ds. podmiotów reintegracyjnych
Dariusz Jóźwiak – Specjalista ds. budowania współpracy nauka-biznes-ekonomia społeczna
Anna Weiss – Specjalista  ds. ekonomii społecznej
Monika Krzysztoń – Specjalista ds. współpracy z JST
11:30 - 12:00 Najważniejsze zmiany w Nowej Ustawie Prawo Zamówień Publicznych –wyzwania dla JST i PES
Maria Wojtacha – Ekspert tematyczny Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych  "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej  II"
12:00 - 12:20 Przerwa / Zaproszenie na filmy o tematyce ES z Warmii i Mazur w czasie walki z COVID-19
12:20 - 13:30 Prezentacje dobrych praktyk funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych z Warmii i Mazur
Więzienna Piekarnia – Co nas nie zabije to nas wzmocni - Artur Ziemacki – Prezes Spółdzielni Socjalnej DOBRA EKONOMIA w Bartoszycach
Jak łączyć przyjemne z praktycznym i pożytecznym? Polskie Innowacje Krok w przyszłość - Kamil Purłan – Prezes Fundacji Projekt Arche
Poszukiwanie nowych rozwiązań na stare i znane problemy społeczne - Karol Paszkowski – Fundator Fundacji Innowacja w Ełku
13:30 Zakończenie spotkania