Czcionka:
Kontrast:
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Warmia i Mazury
data dodania: 17.03.2021
Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Warmia i Mazury

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ogłasza konkurs na współrealizację przedsięwziąć z zakresu edukacji kulturowej w 2021 roku w ramach programu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Warmia i Mazury".Udział w konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną w województwie warmińsko-mazurskim i które zrealizują projekt z zakresu edukacji i animacji kulturowej oparty na współpracy między sektorem edukacji i kultury. Wzięcie udziału jest jednoznaczne z udziałem w cyklu szkoleń. Powinno się również uzyskać deklaracje współpracy podmiotu prawnego, zapewniającego uczestnikowi konkursu wsparcie organizacyjne i administracyjne.Uczestników konkursu aplikujących po raz pierwszy w II edycji programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Warmia i Mazury” obowiązuje dwuetapowy tryb naboru wniosków. W pierwszym etapie należy złożyć wstępny opis projektu na przedsięwzięcie edukacyjno-animacyjne oraz prawidłowo wypełniony formularz aplikacyjny drogą elektroniczną na adres bmk@ceik.eu lub ceikoak@gmail.com. Po otrzymaniu informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu należy złożyć wypełnione formularze na przedsięwzięcie edukacyjno-kulturalne oraz deklarację podmiotu prawnego o wsparciu w realizacji projektu.Uczestników konkursu składających aplikacje konkursowe będące kontynuacją dofinansowanych i zrealizowanych w II edycji programu w 2019 lub w 2020 roku obowiązuje jednoetapowy tryb naboru. W związku z tym należy złożyć wypełniony formularz aplikacyjny na kontynuację przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalnego oraz deklarację wsparcia podmiotu prawnego o wsparciu w realizacji projektu.Uczestnik może złożyć tylko jedną aplikację konkursową.  • Nabór wniosków trwa od 16.03.2021 r.

  • Wstępne wersje projektu należy składać do dnia 26.03.2021 r. do godz. 14.

  • Lista projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie ogłoszona 29.03. 2021 r.

  • Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu należy dosłać drogą elektroniczną do 16.04.2021 r., godz. 23:59. Wersję papierową natomiast do 20.04.2021 r. drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście w sekretariacie CEiIK do godziny 14.00.

  • Wyniki zostaną ogłoszone 21.04.2021 r.

  • Nagrodzone projekty zostaną zrealizowane do 10.11.2021 r.Regulamin konkursu i potrzebne formularze są dostępne na stronie bardzomlodakultura.ceik.eu


Szczegółowe pytania prosimy kierować do pana Ryszarda Michalskiego - koordynatora programu BMK w regionie, tel. 506 582 855, lub na adres mail: bmk@ceik.eu