Czcionka:
Kontrast:
Nagroda im. prof. Janiny Wengris
data dodania: 23.03.2021
Nagroda im. prof. Janiny Wengris

Do 31 marca bierzącego roku można zgłaszać kandydaturę do szóstej edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Celem konkursu jest wspieranie postaw proekologicznych, propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia jego zagrożenia.

 Konkurs o nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie od roku 2014. Udział w nim, tak jak w latach poprzednich, mogą wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność przyczyniła się do kształtowania postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 Od tego roku, w konkursie przyznawane są dwie nagrody- osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, a także osoby fizyczne.

 Zasady przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny na stronie warmia.mazury.pl

Zgłoszenia należy składać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

 

Do udziału w konkursie serdecznie zaprasza:

 Maja Świtkowska

Inspektor

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

 

 URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 10-562 Olsztyn

ul. Głowackiego 17

Telefon: +48 89 512 58 81

Faks: +48 89 512 58 76

E-mail: