Czcionka:
Kontrast:
Szkolenie dotyczące sprawozdawczości oraz realizacji zadań publicznych
data dodania: 14.11.2019
Szkolenie dotyczące sprawozdawczości oraz realizacji zadań publicznych
Zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiadających za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz reprezentantów NGO do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanym z nowymi wzorami oferty, sprawozdania i umowy na realizację zadań publicznych, które odbędzie się w dwóch turach: 9 oraz 10 grudnia 2019 w godz. 9.00-17.00 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

Od 29 października 2018 obowiązuje nowe Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dot. realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań. Zgodnie z nim w Konkursach na realizacje zadań publicznych ogłaszanych po 1 marca 2019 obowiązują nowe wozy ofert, umów oraz sprawozdań.
Podczas organizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany w owych dokumentach. Uczestnicy będą mogli także dowiedzieć się jak prawidłowo wypełnić sprawozdanie oraz ofertę na realizację zadania, by miała jak największe szanse na dofinansowanie.


W programie:
Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym:

  • omówione zostaną nowe zasady, których jedną z ważniejszych i mogących mieć duży wpływ na działania zarówno samorządu jak i NGO jest „rozliczanie za rezultaty”;
  • wyjaśnimy zasady angażowania wkładu rzeczowego i osobowego do projektu;
  • objaśnimy zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/ kategoriami kosztorysu;
  • przybliżone zostaną możliwe trudności związane z nowym rozporządzeniem – z punktu widzenia JST i NGO.

 

Szkolenie poprowadzi Wojciech Jankowski - trener, doradca, animator w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie w projekcie OWIES Elbląg, doradca w Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie, wieloletni koordynator, doradca programów: dotacyjnych Działaj Lokalnie i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. Ekspert ds. ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Od kilkunastu lat prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych w Powiecie Iławskim, pracuje również na rzecz lokalnych samorządów wspierając je w dobrej współpracy z NGO.

Więcej informacji znajdziesz tutaj