Czcionka:
Kontrast:
Webinarium: fundusze UE na lata 2021-2027 dla woj. warmińsko-mazurskiego
data dodania: 21.04.2021
Webinarium: fundusze UE na lata 2021-2027 dla woj. warmińsko-mazurskiego

Jakie możliwości w najbliższych latach otwierają przed naszym województwem fundusze unijne? Jak zaangażowane w prace nad RPO są organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur? 27 kwietnia 2021 o godz. 10:00 zapraszamy na webinarium ,,Fundusze UE na lata 2021-2027 dla woj. warmińsko-mazurskiego - szanse i stan przygotowań".

Program:

  • Umowa partnerstwa Polski z Komisją Europejską

- stan prac
- założenia (wielkość alokacji, podział na programy)
- zasady finansowania
- zagadnienia priorytetowe
- linie demarkacyjne między komponentem krajowym a regionalnym

  • Krajowy Plan Odbudowy

- czego dotyczy
- jakie wsparcie dla organizacji pozarządowych
- przebieg konsultacji

  • Program Operacyjny Polska Wschodnia

- alokacja
- założenia i priorytety
- przebieg prac nad jego tworzeniem

  • Regionalny Program Operacyjny Woj. Warmińsko-Mazurskiego

- efekty pracy grupy roboczej przy Urzędzie Marszałkowskim
- przebieg prac zespołów tematycznych stworzonych przez organizacje
- założenia/priorytety/najbliższe plan pracy.

 

Webinarium poprowadzi Maciej Bielawski - Wiceprezes Stowarzyszenia, ESWIP ekspert ds. rozwoju ekonomii społecznej. Ukończył studia na kierunkach - stosunki międzynarodowe, europejskie studia specjalne oraz zarządzanie i ewaluacja projektów, ponadto absolwent Szkoły Animatorów Społecznych, Szkoły Trenerów, Szkoły Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy, Szkoły Umiejętności Coachingowych. Ekspert, trener, animator, inspiruje do działania i łączy potencjały podmiotów i mieszkańców w społecznościach lokalnych.


Na webinarium zapraszamy we wtorek 27 kwietnia 2021 o godzinie 10:00. Aby wziąć w nim udział, należy skorzystać z linku: https://eswip.clickmeeting.com/fundusze-ue-na-lata-2021
-2027-dla-woj-warminsko-mazurskiego-szanse-i-stan-przygotowa/register


Cykl 25 webinariów pod hasłem „25 lat pasjonatów i ekspertów" organizowany jest z okazji 25-lecia Stowarzyszenia ESWIP. W ciągu całego tego czasu uczyliśmy poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządem, środowiskami lokalnymi, rozwijając swój osobisty potencjał i podejmując nowatorskie rozwiązania. Z okazji jubileuszu postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą z Wami. Podczas spotkań realizowanych w formie zdalnej ze względu na wciąż trwającą pandemię koronawirusa prezentujemy różnorodne dobre praktyki i inspiracje.
Informacje o spotkaniach i linki do nich będą dostępne na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia.