Czcionka:
Kontrast:
Apel do organizacji społecznych z Warmii i Mazur
data dodania: 26.04.2021
Apel do organizacji społecznych z Warmii i Mazur

W związku z wakatem w składzie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie ruszył nabór na członka posiadającego wykształcenie w dziedzinie nauk prawnych.

Prośba wojewody warmińsko-mazurskiego skierowana jest do organizacji społecznych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz praw pacjenta

Kadencja nowo powołanego członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie upływa 31 grudnia 2023 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia 2021 roku.

Formularze znajdziesz tutaj