Czcionka:
Kontrast:
Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych rusza na Po – Moc!
data dodania: 30.04.2021
Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych rusza na Po – Moc!

Punkt konsultacyjny Po – Moc! działa. Jego głównym celem jest udzielanie pomocy osobom zagrożonym lub dotkniętych alkoholizmem, a także ich rodzinom. Oddział prowadzony jest od 01 kwietnia 2021 roku.


Punkt konsultacyjno-informacyjny Po – Moc działa w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjnego, a także jako realizacja programów profilaktycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin zleconych, zleconych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego.

Kontakt:
•Oddział znajduje się w Elblągu, przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (pokój 32),
•Telefoniczny: 730150777
•Elektronicznie tj. za pośrednictwem poczty email po-moc@sir.elblag.pl oraz portalu społecznościowego https://www.facebook.com/SIR.Elbl,

Godziny pracy:
• Punkt konsultacyjny – w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 16.00-18.00,
• Telefonicznie: w poniedziałki i piątki w godz. 9.00-15.00,

Więcej informacji na portalu: https://www.facebook.com/SIR.Elbl