Czcionka:
Kontrast:
Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021
data dodania: 14.05.2021
Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021
Znak jakości przyznawany jest tym podmiotom, które skutecznie łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Wyróżnienie to przyczynia się do rozwoju marki konkretnych podmiotów całego sektora ekonomii społecznej.

 

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021. O uzyskanie Znaku Jakości ubiegać się mogą Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej

W tej edycji nagrody przyznawane są w ramach 5 kategorii:

Kategoria I.
Debiut roku
II.
Najlepszy pracodawca
III.
Sukces rynkowy
IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS V.
Społecznie odpowiedzialny samorząd
Uprawniony podmiot PES PES PES PES JST
Dodatkowe wymagania Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2020 Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu Gmina lub powiat

* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
c) produkcji filmów o działalności laureatów,
d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

2. Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Termin na składanie wniosków upływa 16 czerwca.


Więcej informacji na stronie:
https://www.znakjakosci.mrips.gov.pl