Czcionka:
Kontrast:
Bezpłatne  warsztaty Caritas Polska
data dodania: 24.05.2021
Bezpłatne  warsztaty Caritas Polska

Caritas Polska realizuje projekt pod nazwą  „Wsparcie integracji migrantów w woj. Warmińsko-mazurskim”, którego celem jest zapewnienie usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie Warmińsko-Mazurskim.

W ramach projektu migranci mogą skorzystać z wielowymiarowej pomocy, a także przewidziano szereg działań mających na celu poprawę integracji cudzoziemców.
Jednym z nich są warsztaty z zakresu „Międzykulturowość i przeciwdziałanie dyskryminacji"

Celem warsztatów jest edukacja społeczności lokalnej, rozbudzanie wrażliwości i rozwijanie kompetencji międzykulturowych i antydyskryminacyjnych, wzmacnianie postaw otwartości i zaangażowania w procesy integracji, promowanie wzajemnego poznania się migrantów i społeczeństwa przyjmującego.

Czas trwania warsztatów to 3 godziny dydaktyczne, odbędą się online za pośrednictwem platformy MS Teams.  Najbliższe terminy przewidziane są w maju i czerwcu 2021 r.

Do udziału można zgłosić się za pomocą formularza znajdującego się pod adresem:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ARqk9o8w00qAS9DxT90EOW8KqG74CyhEnRGgMUfHfTdURDJXM1lRWkRXM0dLWDBaME42N1VPTFA0Ui4u

 

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.