Czcionka:
Kontrast:
Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej ,,Zakup Prospołeczny"
data dodania: 27.05.2021
Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej ,,Zakup Prospołeczny"

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej ,,Zakup Prospołeczny" to system certyfikacji produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej, który funkcjonuje w Polsce już od 2010 roku, a dzięki któremu organizacje społeczne zyskują możliwość budowania swojego pozytywnego wizerunku na lokalnym rynku.

,,Zakup Prospołeczny" to przede wszystkim doskonałe narzędzie promocyjne służące zarówno sprzedaży produktów , jak i usług, a także sposób na pozyskiwanie nowych klientów, partnerów oraz kontrahentów.

Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej ,,Zakup Prospołeczny" to szczególnie cenne wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej działających na otwartym rynku, za ich społeczny wymiar, wynik finansowy, ale przede wszystkim nagroda za ich dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług i produktów.

O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej ,,Zakup Prospołeczny" mogą ubiegać się stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i inne podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego ,,Zakup Prospołeczny".

Przyznanie Znaku odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu poprzez udzielenie licencji na okres 1 roku. Po upływie tego okresu można złożyć wniosek o przedłużenie prawa na posługiwanie się Znakiem ,,Zakup prospołeczny" na kolejny rok.

Każdy zainteresowany Znakiem zobowiązany jest złożyć stosowne dokumenty w sekretariacie Organizatora tj.: na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 10A. w terminie do 16 czerwca 2021 r.

Znak ma charakter non profit - podmioty ekonomii społecznej nie muszą wnosić jakichkolwiek opłat za udział w procesie certyfikacji, czy późniejsze posługiwanie się znakiem. 

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej:
www.es.warmia.mazury.pl/zakupy-spoleczne/zasady-przyznawania-znaku.

Podmioty ekonomii społecznej, które pozytywnie przejdą proces certyfikacji zostaną uroczyście nagrodzone podczas II Gali Ekonomii Społecznej organizowanej w ramach obchodów VIII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w dniu 8 października 2021 roku w Olsztynie.

Wszelkich    informacji dotyczących Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej ,,Zakup Prospołeczny” udziela Pan Dariusz Jóźwiak, specjalista ds. ekonomii społecznej pod numerem telefonu (89) 521-95-23 lub za pośrednictwem adresu e-mail: d. jozwiak@warmia.mazury.pl.