Czcionka:
Kontrast:
Kierunek rozwój społeczny!
data dodania: 07.06.2021
Kierunek rozwój społeczny!

Szanse, możliwości oraz dobre praktyki – tak w kilku słowach można zapowiedzieć powiatową konferencję ekonomii społecznej, która już 16 czerwca odbędzie się w Elblągu. Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Elblągu, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP, zgłoszenia do udziału w wydarzeniu przyjmuje do 10 czerwca.

Konferencja będzie okazją do spotkania i rozmów na najważniejsze tematy z dziedziny ekonomii społecznej. W programie znalazły się między innymi: omówienie szans i zagrożeń, jakie niesie za sobą ustawa o ekonomii społecznej, przedstawienie modeli zlecania zadań publicznych z zastosowanie klauzul społecznych oraz kierunki rozwoju ekonomii społecznej do 2030 roku w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Program:
11.30    Rejestracja
12.00    Rozpoczęcie / Arkadiusz Jachimowicz - Prezes ESWIP
12.10    Ekonomia społeczna w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku – szanse i możliwości / Maciej Bielawski - Ekspert ds. rozwoju ekonomii społecznej OWIES Elbląg
12.30    Ustawa o Ekonomii Społecznej – szanse i zagrożenia  / Zbigniew Wejcman - Prezes Ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
12.45    Miejsca Aktywności Mieszkańców – model na przykładzie doświadczeń Małopolski / Ewa Chromniak - Prezeska Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa
13.00    Model zlecania zadań publicznych PES z zastosowaniem klauzul społecznych / Patrycja Czawłytko - Prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska
13.15    Żyroskop – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych / Bartłomiej Głuszak - Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Woj. Warmińsko-Mazurskiego
13.30    Bank wiedzy i rozwiązań – narzędzia służące rozwojowi aktywności społecznej / Natalia Szymanowska - Animatorka Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
13.45    Fundusz grantowy Stowarzyszenia ESWIP - 25 tysięcy na 25-lecie / Arkadiusz Jachimowicz - Prezes Stowarzyszenia ESWIP

14.00-14.15   Przerwa kawowa

14.15-15.15    Warsztaty:
Fundusz sąsiedzki – założenia instrumentu wspierania aktywności mieszkańców na poziomie lokalnym / Łukasz Waszak - Prezes Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Fundusz Sąsiedzki jest odpowiedzią na potrzebę wspierania aktywności mieszkańców, którzy chcą działać lokalnie ale niekoniecznie działają w formie organizacji pozarządowej. To narzędzie, którego istotą ma być możliwość przekazywania niewielkich środków (do 1000 zł) bezpośrednio mieszkańcom na samodzielne podejmowanie działań  w przestrzeni sąsiedzkiej. Fundusz ma dać możliwość realizacji zadań, które mają charakter akcyjny, sąsiedzki, angażujący wspólnotę lokalną do działań bez zbędnych formalności.
Obywatelskich OPUS z Łodzi
Metoda Doceniającej Dociekliwości w pracy zespołowej / Marta Kosińska - Ekspertka Fundacji RC z Gdańska
Warsztat da możliwośc przyjrzenia się podstawom metodologii doceniającej dociekliwości, która pomaga rozwijać potencjał i projektować pozytywne zmiany. Z racji krótkiego czasu zajęć, skupią się one szczególnie na temacie podstawowych umiejętności, to jest na prowadzeniu doceniającego wywiadu (doceniającej diagnozy) i zadawaniu „otwierających" pytań. Dzięki swojej aktywnej pracy uczestnicy i uczestniczki warsztatu będą mieli możliwość oceny przydatności tego podejścia w pracy w swoich organizacjach, społecznościach, a także w rozwoju osobistym.

 

Konferencja odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń, dlatego ilość miejsc jest ograniczona.


Przyjęcie zaproszenia należy potwierdzić do 10 czerwca 2021 do godz. 16.00 wypełniając formularz online.

 

Szczegółowe informacje: Rafał Narnicki, tel.: 55 235 33 88, e-mail: r.narnicki@eswip.pl.