Czcionka:
Kontrast:
Zawodzie nie zawodzi
data dodania: 07.06.2021
Zawodzie nie zawodzi

Pierwsze spotkanie  w ramach projektu „Aktywne Zawodzie” odbyło się w środę (02.06) w Domu pod Cisem – miejsca szczególnego dla ESWiP, miejsca do którego, jak zapewnia prezes stowarzyszenia Arkadiusz Jachimowicz, „przeniosła się nasza dusza i serce, chcemy działać na rzecz tej dzielnicy, bo my też czujemy się Zawodzianami”. Podczas spotkania ustalone zostały pierwsze kroki odnośnie partnerstwa , które umożliwi prężny rozwój tej dzielnicy.

Można śmiało powiedzieć, że elbląska dzielnica Zawodzie stanowi drugi dom ESWiP – to właśnie tam znajduje się Dom pod Cisem, prowadzone jest Centrum Integracji Społecznej, czy sklep społeczny, a teraz ruszają prace nad czymś, poniekąd wyjątkowym. „Aktywne Zawodzie” to projekt, który ma na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej oraz partnerskiej współpracy organizacji, grup nieformalnych, lokalnego samorządu oraz przedsiębiorców na rzecz rozwoju Zawodzia.

To właśnie w środę, 2 czerwca, zainicjowane zostało powstanie partnerstwa dzielnicowego, które w oparciu o zasoby, potrzeby mieszkańców, wspólne planowanie, opracuje plan rozwoju dzielnicy. Realizując konferencje, wspierając liderów oraz poprzez działania menedżera dzielnicy będzie prowadzony i wzmacniany dialog z samorządem ukierunkowany na realizację wybranych inicjatyw, wykorzystując możliwości projektu, innych programów grantowych oraz środków własnych gminy. Mieszkańcy będą współtworzyć i realizować warsztaty, akcje i inicjatywy, które przełożą się na ich zaangażowanie, poczucie sprawstwa, współzarządzanie domem sąsiedzkim.

- Chcemy zaproponować i sami również być członkiem partnerstwa na rzecz rozwoju - zwłaszcza społecznego - Zawodzia. Partnerstwo to bardzo trudna rzecz, są przecież różne interesy, różne emocje, a nagle trzeba się skrzyknąć, rozmawiać i coś wspólnie robić. Partnerstwo jest dziełem sztuki społecznej. Jest ono oczywiście dobrowolne, to zorganizowane współdziałanie różnych podmiotów na rzecz rozwoju dzielnicy, przy zachowaniu otwartości, przejrzystości i równoprawności wszystkich jego uczestników” – mówi Arkadiusz Jachimowicz, prezes zarządu stowarzyszenia ESWIP.

Warto zaznaczyć, że projekt „Aktywne Zawodzie” jest wyjątkowy w skali miasta ze względu wspólne zarządzanie dzielnicą.

- To dla nas jest wyzwanie. Najpierw musimy zbudować wzajemne zaufanie i wyznaczyć sobie cele. Pierwszym elementem tego budowania jest właśnie dzisiejsze spotkanie. Chciałbym, abyśmy podyskutowali, czy to ma sens? Jak to zrobić i kto to ma robić? Na początek potrzebna jest grupa inicjatywna. Jest około dziesięć organizacji pozarządowych po tej stronie rzeki i pięć instytucji. Wierzę, że część z nich będzie chciała coś robić na rzecz społeczności Zawodzia - podkreślił Arkadiusz Jachimowicz.

W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak, radni dzielnicy Zawodzie i jej mieszkańcy. O kolejnych spotkaniach poinformujemy wkrótce.